*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí 2007-2013 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
/odbor fondů EU/
Datum schválení
20.12.2007
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní strategický dokument pro čerpání dotačních prostředků v oblasti ochrany životního prostředí z fondů EU (Fond soudržnosti, Evropský fond regionálního rozvoje) v programovém období 2007-2013.
Implementace
Implementace programu je popsaná v sadě dokumentů, které jsou průbežně aktualizovány a publikovány na webových stránkách www.opzp.cz: Implementační dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Komise C(2014) 10207 final ze dne 18.12.2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne nerelevantní dle potřeby (2012)
*