*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Operační program Životní prostředí 2007-2013 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
/odbor fondů EU/
Datum schválení
20.12.2007
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní strategický dokument pro čerpání dotačních prostředků v oblasti ochrany životního prostředí z fondů EU (Fond soudržnosti, Evropský fond regionálního rozvoje) v programovém období 2007-2013.
Implementace
Implementace programu je popsaná v sadě dokumentů, které jsou průbežně aktualizovány a publikovány na webových stránkách www.opzp.cz: Implementační dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Komise C(2014) 10207 final ze dne 18.12.2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne nerelevantní dle potřeby (2012)
*