Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program Životní prostředí

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
MŽP, odbor 320 - odbor finančních a dobrovolných nástojů
Datum schválení
13.4.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Obecným cílem Národního programu Životní prostředí (NPŽP) je dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí v České republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny show
Implementace
V souvislosti s NPŽP je pravidelně připravován výhledový plán výzev NPŽP, který je komplementární s OPŽP. MŽP na základě informace od SFŽP ČR stanoví alokaci na NPŽP v daném roce. Prostředky budou rozděleny na základě priorit MŽP a statutu SFŽP. show
Výchozí legislativa
Obsahové zaměření dokumentu vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Webová stránka SFŽP ČR: https://www.narodniprogramzp.cz
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně ročně neuvedeno