*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program Životní prostředí [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
MŽP, odbor 320 - odbor finančních a dobrovolných nástojů
Datum schválení
13.4.2015
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Obecným cílem Národního programu Životní prostředí (NPŽP) je dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí v České republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny show
Implementace
V souvislosti s NPŽP je pravidelně připravován výhledový plán výzev NPŽP, který je komplementární s OPŽP. MŽP na základě informace od SFŽP ČR stanoví alokaci na NPŽP v daném roce. Prostředky budou rozděleny na základě priorit MŽP a statutu SFŽP. show
Výchozí legislativa
Obsahové zaměření dokumentu vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Webová stránka SFŽP ČR: https://www.narodniprogramzp.cz
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně ročně neuvedeno
*