*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National Programme To Abate the Climate Change Impacts in the Czech Republic
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Ministerstvo životní prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší
Datum schválení
3.3.2004
Doba platnosti
2004 - 2020
Popis dokumentu
Národní program definuje základní cíle a opatření v oblasti změny klimatu na národní úrovni tak, aby v maximální možné míře zajišťovaly splnění závazků vyplývajících z mezinárodních dohod, reflektovaly současnou i výhledovou sociálně-ekonomickou situaci ČR a přispěly k podpoře udržitelného rozvoje. show
Implementace
Jednotlivým rezortům bylo uloženo implementovat opatření ve věcně příslušných oblastech, s ohledem na jejich ekonomické možnosti, a podílet se na vyhodnocení Národního programu. show
Výchozí legislativa
Rozhodnutí Rady Evropské unie 99/296/EC
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
187 / 2004
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Nahrazeno novou Politiku ochrany klimatu v České republice.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně Vyhodnocení schváleno 16.4.2008. neuvedeno
*