*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)
[NP ZDZK ČR 2004]
Název dokumentu anglickyThe National Programme To Abate the Climate Change Impacts in the Czech Republic
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciMinisterstvo životní prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší
Datum schválení3.3.2004
Doba platnosti2004 - 2020
Popis dokumentu
Národní program definuje základní cíle a opatření v oblasti změny klimatu na národní úrovni tak, aby v maximální možné míře zajišťovaly splnění závazků vyplývajících z mezinárodních dohod, reflektovaly současnou i výhledovou sociálně-ekonomickou situaci ČR a přispěly k podpoře udržitelného rozvoje. show
Implementace
Jednotlivým rezortům bylo uloženo implementovat opatření ve věcně příslušných oblastech, s ohledem na jejich ekonomické možnosti, a podílet se na vyhodnocení Národního programu. show
Výchozí legislativaRozhodnutí Rady Evropské unie 99/296/EC
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
187 / 2004
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuNahrazeno novou Politiku ochrany klimatu v České republice.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně Vyhodnocení schváleno 16.4.2008. neuvedeno

Novější

*