Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Concept of Protection Against Drought Consequences on the Territory of the Czech Republic (2017)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor ochrany vod (740), MŽP
Datum schválení
24.7.2017
Doba platnosti
2017 - 2022
Popis dokumentu
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky je strategický dokument připravený Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství z podkladů meziresortní komise VODA-SUCHO. show
Implementace
Implementací dokumentu, přesněji koordinací činností vedoucích k realizaci opatření, byla pověřena meziresortní komise VODA-SUCHO. O stavu implementace vypracovává na konci každého kalendářního roku výkonný výbor meziresortní komise VODA-SUCHO tzv. show
Výchozí legislativa
Vypracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky bylo uloženo ministrům zemědělství a životního prostředí usnesením vlády č. 620/2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
528 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Rozdělení gescí k jednotlivým navrhovaným opatřením bylo provedeno v rámci koordinace prací meziresortní komise až po přijetí dokumentu a tabulka gescí je součástí první poziční zprávy o pokroku. V té jsou mimo jiné uvedeny i finanční zdroje jak na již realizovaná opatření, tak opatření plánovaná.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně ročně neuvedeno