Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor bezpečnosti a krizového řízení MŽP
Datum schválení
21.12.2020
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Lidská činnost přináší celou řadu rizik nejenom pro fungování ekosystémů, ale také ohrožujících kvalitu lidského života, životy samé a lidské zdraví. Tato rizika jsou často posilována přírodními procesy. Vztah mezi kvalitou lidského života a ekosystémy je podmíněn mnoha faktory. show
Implementace
Součástí koncepce je i návrhová část, která navrhuje rozšíření existujících opatření, která povedou ke zvýšení environmentální bezpečnosti z hlediska zdrojů rizik antropogenního původu (např. show
Výchozí legislativa
usnesení Bezpečnostní rady státu č. 11/2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1360 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne irelevantní neuvedeno