Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [akt. 2016]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor bezpečnosti a krizového řízení MŽP
Datum schválení
18.1.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030, byla vytvářena tak, aby respektovala relevantní národní i mezinárodní strategické dokumenty. show
Implementace
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací (katastrof). show
Výchozí legislativa
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 17/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Bezpečnostní rady státu č. 11/2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 5 let neuvedeno