*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SECURITY of the Czech Republic 2012-2015
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor bezpečnosti a krizového řízení / MŽP
Datum schválení
28.2.2012
Doba platnosti
2012 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 – 2015 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací. show
Implementace
Implementaci dokumentu řeší ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 165/2008 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 10/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně průběžné 2013, souhrnné 2015 neuvedeno
*