Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
oddělení udržitelného rozvoje / odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Datum schválení
17.10.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
Dokument je převodníkem mezinárodních závazků ČR (OSN - Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj). Stanovuje gesční odpovědnost za naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR a klíčová opatření, které je pro realizaci těchto cílů třeba provést. show
Implementace
Hlavní implementační platformu pro Agendu 2030 představuje strategický rámec Česká republika 2030 (ČR 2030) a jeho implementační plány. Nadto jsou však v materiálu formulována ještě některá další opatření. show
IA2030-SDGs ČR 2018-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Materiál vznikl v návaznosti na usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č.61 ke Zprávě o průběhu a výsledcích Summitu OSN o udržitelném rozvoji, kterým bylo předsedovi vlády uloženo připravit návrh implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice, včetně relevantních indikátorů. Usnesením vlády č. 167 ze dne 14. března 2018 přešel tento úkol z předsedy vlády na místopředsedu vlády a ministra životního prostředí. Týmž usnesením byla agenda udržitelného rozvoje přesunuta z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
670 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument je vodítkem pro implementaci 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN v ČR. Těmito cíli jsou:

1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě,
2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství,
3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku,
4. Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny,
5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek,
6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi,
7. Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny,
8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný ekonomický růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny,
9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace,
10. Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi,
11. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce,
12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu,
13. Přijmout bezodkladná opatření k boji se změnou klimatu a zvládání jejích důsledků,
14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje,
15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity,
16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních,
17. Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2020 a každé 3 roky neuvedeno