Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nová zelená úsporám [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP
Datum schválení
30.3.2015
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2015 - 2024
Popis dokumentu
Dokumentace programu je základním dokumentem programu Nová zelená úsporám, ve kterém jsou specifikovány zejména cíle programu, bilance potřeb a zdrojů financování, oprávnění příjemci dotace, pravidla pro předkládání žádostí a obecná kritéria a podmínky pro posouzení žádosti a systém hodnocení show
Implementace
Program Nová zelená úsporám je členěn na podprogramy Nová zelená úsporám - Rodinné domy (RD), Nová zelená úsporám - Bytové domy (BD), Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru (BVS) a podprogram pro zabezpečení administrace Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci (NSA). show
Výchozí legislativa
Dokumentace programu je zpracována dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
Dokumentace programu Nová zelená úsporám byla zpracována na základě usnesení vlády ČR č. 116 ze dne 20. února 2013 k "Věcnému záměru programu Nová zelená úsporám" a schválena vládou usnesením č. 848 ze dne 6. listopadu 2013 k "Dokumentaci programu Nová zelená úsporám, identifikační číslo programu 115 280". Změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám byla schválena usnesením vlády č. 229 ze dne 30. března 2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
229 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Ve schválené Dokumentaci programu Nová zelená úsporám jsou kompletně vypracované podprogramy Nová zelená úsporám - Rodinné domy, Nová zelená úsporám - Bytové domy a Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci. Podprogram zaměřený na podporu budov veřejného sektoru je uveden pouze rámcově a v budoucnu bude změnou Dokumentace programu Nová zelená úsporám propracován detailněji.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano po ukončení programu neuvedeno