Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Cíl"

Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Eliminace/snížení vlivu negativního účinku perzistentních organických polutantů na lidské zdraví a životní prostředí
1.1 Eliminace vstupů POPs do prostředí a snížení expozice těmito látkami
1.2 Prioritizace při řešení starých ekologických zátěží, zkvalitnění veřejné databáze
1.3 Správné nakládání s odpady s obsahem POPs, se zaměřením na POPs v odpadních plastech
1.4 Účinnější spolupráce resortů pro řešení problematiky
1.5 Zvýšení povědomí o problematice nově zařazovaných POPs