Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Vize"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020)

GesceSpolugesceSpolupráce
Nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů je předcházeno, je efektivně odhalován, vyšetřován a sankcionován.
1. Zvýšení důležitosti tématu wildlife crime na úrovni vlády
1.1 Potírání wildlife crime jako jedna z priorit vlády
2. Posílení spolupráce mezi orgány vymáhajícími právo v oblasti životního prostředí
2.1 Vytvoření funkčního meziresortního týmu
2.2 Zlepšení koordinace mezinárodních aktivit při potírání wildlife crime na národní úrovni
3. Zlepšení mezinárodní spolupráce při vyšetřování wildlife crime
3.1 Zlepšení mezinárodní spolupráce při šetření wildlife crime
4. Zlepšení systému vzdělávání a zvýšení povědomí o závažnosti wildlife crime orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí
4.1 Zhodnocení stávajícího systému vzdělávání pracovníků orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí v problematice wildlife crime a návrhy dalších opatření
5. Zlepšení a zefektivnění pracovních podmínek orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí při vyšetřování
5.1 Zhodnocení stávající struktury a kapacity orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí a návrhy dalších opatření (eventuální vytvoření specializovaných útvarů)
5.2 Zefektivnění kontrolní činnosti
5.3 Sdílené evidence případů přestupků ve wildlife trafficking
5.4 Zhodnocení současného stavu v oblasti forenzní analýzy a návrh opatření
5.5 Vybudování kapacit pro digitální forenzní analýzy na Celní správě
5.6 Podpora analytické činnosti na České inspekci životního prostředí
5.7 Zhodnocení potřeb pracovišť ČIŽP a Celní správy
6. Zlepšení péče o zajištěné exempláře
6.1 Zhodnocení stávajících kapacit záchranných center pro živé exempláře a skladových prostor pro neživé exempláře a návrh opatření
7. Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice wildlife crime
Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice wildlife crime