Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Podoblast"
1.1.1 "Dílčí cíl"

Rozbalit detaily

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 2020-2026 [akt. 2019]

1. Vznik a rozvoj chorob

1.1 Metabolické a endokrinní choroby

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.1.1 Etiologie a patofyziologie inzulínové rezistence a metabolického syndromu
1.1.2 Etiologie a patogeneze imunitně zprostředkovaných endokrinních chorob
1.1.3:Patogeneze a léčba komplikací diabetu

1.2 Nemoci oběhové soustavy

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.2.1 Objasnění etiologických faktorů a patofyziologických dějů ovlivňujících vznik a průběh kardiovaskulárních (KVO) a cerebrovaskulárních onemocnění (CVO)
1.2.2 Rozvoj časné diagnostiky kardiovaskulárních (KVO) a cerebrovaskulárních onemocnění (CVO) a nalezení léčebných modalit a postupů v terapii kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění s vyšší terapeutickou efektivitou a vyšší šetrností pro nemocného

1.3 Nádorová onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.3.1 Nádorová biologie ve vztahu k diagnostickým a terapeutickým cílům
1.3.2 Analýza vztahů hostitel-nádor jako prostředek individualizace diagnostiky a léčby

1.4 Nervová a psychická onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.4.1 Psychická a neurologická onemocnění
1.4.2 Diagnostika onemocnění nervové soustavy
1.4.3 Vyšší efektivita léčebných postupů u onemocnění nervové soustavy
1.4.4 Zajištění kvality života u pacientů s onemocněním nervové soustavy

1.5 Onemocnění pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.5.1 Etiologie a patogeneze degenerativních a metabolických onemocnění pohybového aparátu
1.5.2 Definování rizikových faktorů vzniku alergických onemocnění a identifikace nových cílů k cílené léčbě těchto chorob

1.6 Infekce

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.6.1 Etiologie a terapie významných infekčních onemocnění

1.7 Onemocnění dětského věku a vzácná onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
1.7.1 Onemocnění vznikající prenatálně, perinatálně a v raném dětském věku
1.7.2 Vzácná onemocnění

2. Nové diagnostické a terapeutické metody

2.1 In vitro diagnostika

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.1.1 Prohloubení znalostí v oblasti omických a vysokokapacitních metod
2.1.2 Nové technologie IVD

2.2 Nízkomolekulární léčiva

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.2.1 Nové nízkomolekulární sloučeniny
2.2.2 Identifikace nových terapeutických cílů, nové metody a postupy pro biologické testování

2.3 Biologická léčiva včetně vakcín

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.3.1 Nové vakcíny pro prevenci a léčbu nemocí a závislostí

2.4 Drug delivery systémy

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.4.1 Vývoj nových nosičů pro řízené uvolňování a transport léčiv
2.4.2 Systémy pro překonávání biologických bariér a chemorezistentních onemocnění

2.5 Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.5.1 Zdroje pro buněčnou a tkáňovou terapii
2.5.2 Metody pro diferenciaci a genovou modifikaci buněk/tkání
2.5.3 Biomateriály

2.6 Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.6.1:Elektrické a magnetické mapování a stimulace
2.6.2:Endovaskulární postupy
2.6.3 Navigační a robotické systémy, neurostimulátory. Zpřesnění a kontrola invazivních technik

2.7 Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
2.7.1 Chirurgické postupy a transplantace
2.7.2:Neinvazivní léčba

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

3.1 Metabolické a endokrinní choroby

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.1.1 Zhodnocení vlivu preventivních opatření na vznik nejčastějších metabolických poruch

3.2 Nemoci oběhové soustavy

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.2.1:Populační studie: data o onemocněních
3.2.2 Populační intervence, zhodnocení vlivu preventivních opatření

3.3 Nádorová onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.3.1 Skríning a prevence výskytu nádorů
3.3.2 Identifikace rizikových faktorů a jedinců v populacích

3.4 Nervová a psychická onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.4.1:Populační studie: data o onemocněních
3.4.2 Populační intervence, zhodnocení vlivu preventivních opatření

3.5 Nemoci pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.5.1:Epidemiologie degenerativních a metabolických onemocnění pohybového aparátu a autoimunitně zprostředkovaných chorob gastrointestinálního traktu

3.6 Závislosti

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.6.1 Vazby
3.6.2 Společenský dopad

3.7 Infekce

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
3.7.1 Epidemiologie infekčních nemocí
3.7.2 Tuzemské a importované potraviny jako zdroj infekcí