Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Strategická oblast"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Pandemický plán rezortu zdravotnictví (2012)

Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví v této fázi je posílení připravenosti na pandemii chřipky na všech úrovních – globální, národní i regionální a zajištění rychlé charakteristiky nového agens a včasné zjišťování, oznamování a reakce na další případy nemoci. V případě šíření viru udržet nový virus v omezených ohniscích nebo zpozdit šíření, aby se získal čas na provedení opatření k připravenosti, včetně vyvinutí vakcíny. V případě propuknutí pandemie co možná nejvíce redukovat dopad pandemie na společnost a soustředit se na obnovení normálního fungování zdravotnického a sociálního systému.

Vakcinační strategie

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rezervace či nákup prepandemické či pandemické vakcíny
Logistika prepandemické či pandemické vakcíny
Výběr míst určených k provádění aplikace prepandemické či pandemické vakcíny
Výběr osob určených k vakcinaci a jejich informování
Aplikace prepandemické či pandemické vakcíny vybraným cílovým skupinám osob určených k vakcinaci
Sledování vybraných parametrů

Komunikační strategie

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Diferencovaná komunikace dle cílových skupin (široká veřejnost, odborná veřejnost, média).

Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE
MONITORING SITUACE A HODNOCENÍ
OMEZENÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI

Činnost poskytovatelů zdravotních služeb

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Ke zlepšení připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb na případnou pandemii chřipky byl Ministerstvem zdravotnictví zpracován materiál: Soubor informací v souvislosti s pandemickou připraveností určený zejména pro primární péči, resp. pro praktické lékaře a VC. Tento materiál, uvedený v rezortním pandemickém plánu jako Příloha č.6.1 – vzor-soubor informací pro primární péči, resp. pro PL a VC, byl použit v době pandemie v letech 2009/2010, jako vzorový dokument. pro ev. použití v období příští pandemie může sloužit pouze za předpokladu aktualizace všech odborných informací a doporučení.