Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Fáze"
1.1 "Strategický cíl"

Rozbalit detaily

Pandemický plán České republiky (2011)

Hlavním cílem v oblasti veřejného zdraví je připravenost na vznik pandemie, schopnost rychlé mobilizace sil pro boj s pandemií a pokud možno co nejvíce redukovat dopad propuknuvší pandemie na společnost.

Interpandemické období, fáze 1-3: plánování a koordinace, monitoring situace, omezení šíření nemoci, zajištění kontinuity fungování zdravotnického systému, komunikace, intersektorální spolupráce

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Posílení připravenosti na pandemii chřipky na všech úrovních – globální, národní i regionální a zajištění rychlé charakteristiky nového agens a včasné zjišťování, oznamování a reakce na další případy nemoci.

Období pandemické pohotovosti, fáze 4-5: plánování a koordinování, monitoring situace a hodnocení, omezení šíření nemoci, zajištění kontinuity fungování zdravotního systému, komunikace a intersektorální spolupráce.

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Udržet nový virus v omezených ohniscích nebo zpozdit šíření, aby se získal čas na provedení opatření k připravenosti, včetně vyvinutí vakcíny. Vyvinutí maximálního úsilí o omezení nebo zpoždění šíření nákazy a získání času k provedení opatření v reakci na pandemii, včetně vyvinutí vakcíny. Dochází k přesměrování aktivit (zejména v 5B fázi) z oblasti připravenosti k odpovědi na globální úrovni tak, aby byl co možná nejvíce redukován dopad pandemie na společnost.

Období pandemie, fáze 6: plánování a koordinování, monitoring situace a hodnocení, omezení šíření nemoci, zajištění kontinuity fungování zdravotního systému, komunikace a intersektorální spolupráce.

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Co možná nejvíce redukovat dopad pandemie na společnost. Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období. Tento stupeň není stupněm klinické závažnosti onemocnění, nýbrž znamená, že onemocnění(infekce) postihla již řadu kontinentů. Aktivity směřují zejména k redukci dopadu pandemie
na společnost.