Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2026

1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví

1.1 Snadný a rovný přístup k informacím o poskytovatelích a dostupnost zdravotních služeb

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XXIII.c práva spotřebitelů
1.1.1 Úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb včetně kvalitativních parametrů
1.1.2 Elektronické objednání zdravotní služby
1.1.3 Distanční elektronická konzultace zdravotního stavu

1.2 Informace o zdravotním stavu a léčebném plánu

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XXIII.c práva spotřebitelů
1.2.1 Snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu
1.2.2 Umožnění přístupu k záznamům blízkých osob
1.2.3 Otevřený přístup k úplnému osobnímu účtu v systému příjmů do fondu plátců a úhrad zdravotních služeb

1.3 Informační podpora péče o vlastní zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.i celoživotní učení
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
1.3.1 Otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a dostupných preventivních programech
1.3.2 Zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací
1.3.3 Ucelená komunikační podpora programu péče o chronicky nemocné

2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému

2.1 Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XIX.f nemocenské pojištění
2.1.1 Umožnit bezpečné sdílení informací o zdravotní péči
2.1.2 Elektronická a efektivní preskripce
2.1.3 Vyžádaná péče mezi poskytovateli (eŽádanka)

2.2 Efektivita systému a poskytované péče

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
2.2.1 Národní a mezinárodní komparace efektivity a kvality léčby
2.2.2 Vytvoření systému a nástrojů pro sledování nákladů ve zdravotnictví
2.2.3 Vytvoření dynamického nástroje vyhodnocování efektivity fungování zdravotnického systému (BI)
2.2.4 Odstranění administrativní zátěže a bariér

2.3 Informační a znalostní podpora zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotní péče

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.i celoživotní učení
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
2.3.1 Souhrnné a přehledné strukturování poznatků a výukových pomůcek k zajištění odborného růstu
2.3.2 Informační a popularizační program elektronického zdravotnictví

3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb

3.1 Telemedicína a mHealth

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
3.1.1 Definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth
3.1.2 Bezpečné a efektivní aplikace v mHealth a telemedicíně
3.1.3 Vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně
3.1.4 Elektronická podpora léčby v domácím prostředí

3.2 Dostupnost péče

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.2.1 Optimalizace a správa čekacích dob na plánované zákroky
3.2.2 Programy odstraňování nerovností v přístupu k zdravotní péči
3.2.3 Metodika a systém hodnocení dostupnosti zdravotních služeb

3.3 Zvyšování kvality a bezpečného poskytování zdravotních služeb

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
3.3.1 Vyhodnocování kvality poskytované zdravotní péče
3.3.2 Podpora standardizace zdravotnické dokumentace a terapeutických postupů
3.3.3 Podpora léčby a rozhodování, týmová komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb
3.3.4 Krizová a bezpečnostní podpora na národní/regionální úrovni
3.3.5 Životní cyklus léčivého přípravku a zdravotnického prostředku

4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

4.1 Rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
4.1.1 Optimalizace a tvorba základních referenčních registrů
4.1.2 Vznik infrastruktury pro výměnu zdravotnických informací na regionální a národní úrovni
4.1.3 Zavedení systému poskytování služeb systémem vedení agend dle vzoru
4.1.4 Autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů
4.1.5 Řízení souhlasů a přístupů
4.1.6 Snadná a přesná identifikace pacienta a získávání pacientských údajů

4.2 Standardy a interoperabilita

Deskriptory:
V.e interoperabilita
XIII.a zdravotnická infrastruktura
4.2.1 Klinické terminologie a klasifikace
4.2.2 Interoperabilita a datové struktury
4.2.3 Přístup k datům a EHR/EMR/PHR

4.3 Správa elektronického zdravotnictví

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
4.3.1 Vedení, politiky a strategie elektronického zdravotnictví
4.3.2 Legislativní a regulační rámec
4.3.3 Ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti
4.3.4 Spolupráce zainteresovaných stran na národní a EU úrovni
4.3.5 Podpora přijímání a užívání standardů