Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Prioritní oblast"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

Dosažení kapacit dle požadavků WHO

Klinická diagnostika

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout směrnici pro jednotný postup při vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení

Laboratorní diagnostika

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Smluvně zajistit laboratorní diagnostiku v zahraničí včetně dopravy vzorků biologického materiálu
Přijmout realizační součinnostní dohodu, která upraví zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity v zahraničí, sílami a prostředky MO
Zajistit rozpisovou rezervu pro pokrytí nákladů v případě vyšetření vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro která nejsou v ČR kapacity, v smluvní laboratoři

Dohled nad událostmi radiační povahy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o radiačních hrozbách, které mohou představovat mimořádnou situaci podléhající režimu Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NKM MZP

Dohled nad událostmi chemické povahy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o chemických hrozbách, které mohou představovat mimořádnou situaci podléhající režimu Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NKM MZP

Vstupní místo pro leteckou dopravu

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací ze vstupního místa pro leteckou dopravu o vzniku mimořádné situace podléhající režimu Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)NKM MZP
Přijmout celostátně platnou směrnici pro jednotný postup při vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu

Vstupní místa pro pozemní dopravu

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout součinnostní dohodu pro případ vzniku situace, kdy bude nutné na základě uplatnění Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) aktivovat vybrané pozemní hraniční přechody

Vstupní místa pro lodní dopravu

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předávání informací týkajících se mimořádné situace podléhající režimu Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)v souvislosti s lodní dopravou

Mezirezortní spolupráce

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
Zajistit pokračování činnosti MPS AP