Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 [akt. 2023]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
Sekce zdravotní péče, Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání
Datum schválení
14.12.2022
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2023 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce zdravotnického výzkumu vychází primárně z potřeb rozvoje zdravotnického systému v ČR a cílů stanovených ve strategických dokumentech pro oblast zdravotní péče. show
Implementace
Na realizaci Koncepce se bude podílet několik subjektů zajišťujících řízení, koordinaci, implementaci, monitorování, vyhodnocování cílů i jednotlivých opatření a indikátorů. 1. Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví show
KZV ČR 2023-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Dle Kompetenčního zákona č. 2/1969 ve znění k 1. 1. 2022 je Ministerstvo zdravotnictví odpovědné za zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost. Zřizuje Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) se základním účelem podpory aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1050 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Periodicky dle Metodiky 17+ neuvedeno