Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Úroveň"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v ČR (2020) [akt. 2020]

1. Třídění

1 ÚROVEŇ – ZZS

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Triáž pacientů s mechanickým úrazem („T“) probíhá dle obecných pravidel daných výše zmíněnými doporučenými postupy.
• U pacientů s čistě termickým úrazem („P“) je pro triáž určující stanovení rozsahu popálené plochy, a to bez ohledu na hloubku popáleniny.

2 ÚROVEŇ – ZZ

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Zpřesnění diagnózy
- Stanovení rozsahu a hloubky poranění
- Prioritizace léčby pacientů
- Optimální pořadí pro transport do PC

3 ÚROVEŇ – PC

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost

2. Terapie

1 ÚROVEŇ: Zdravotník ZZS na místě události

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
A – Airways (Dýchací cesty)
B – Breathing (Dýchání)
C – Circulation (Oběh)
Tekutinová resuscitace
D – Disability (Ostatní postižení)
CAVE

2 ÚROVEŇ:
A – Lékař ZZ zajišťující poskytování intenzivní péče
B – Lékař ZZ zajišťující poskytování chirurgické péče

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
A – Airways (Dýchací cesty)
B – Breathing (Dýchání)
C – Circulation (Oběh)
D – Disability (Ostatní postižení)
E-Exposure (Celkové vyšetření)
CAVE

3 ÚROVEŇ: Lékař specialista v PC

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Stanovení definitivní diagnózu včetně přesného stanovení rozsahu a hloubky popálenin a přítomnosti inhalačního traumatu
Nastavení komplexní multidisciplinární strategie péče o pacienta

3. Transport

1 ÚROVEŇ – ZZS (PRIMÁRNÍ TRANSPORT Z MÍSTA UDÁLOSTI)

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rozhodovací kritéria (Koho - kam - jak)

2 ÚROVEŇ – ZZ (SEKUNDÁRNÍ TRANSPORT ZE ZZ DO PC)

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rozhodovací kritéria (Koho - kam - jak)

3 ÚROVEŇ – PC (TERCIÁRNÍ TRANSPORT ZE ZZ ČI Z PC DO PC MIMO ČR)

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost

4. Komunikace

1 ÚROVEŇ – KOMUNIKACE ZZS/ZZ, PC

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
FNKV Praha
- FN Brno
- FN Ostrava

2 ÚROVEŇ – KOMUNIKACE ZZ/PC

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
FNKV Praha- FN Brno- FN Ostrava