Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce ošetřovatelství (2021)

Kontinuální zvyšování kvality, dostupnosti a efektivity komplexní ošetřovatelské péče.

1 Vzdělávání a praxe založená na spolupráci všech zainteresovaných stran, navýšení počtu přijímaných uchazečů v ošetřovatelských povoláních

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.1 Posílení významných investic do vzdělávání sester / ošetřovatelských týmů / neformálních pečujících
1.2 Profesní rozvoj sester / členů ošetřovatelských týmů v jednotlivých oblastech
1.3 Podpora vědy a výzkumu

2 Bezpečná úroveň personálního obsazení a kvalita poskytované ošetřovatelské péče.

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
2.1 Tvorba ošetřovatelských týmů jako základu bezpečné úrovně personálního obsazení
2.2 Tvorba záložních týmů, jejich specifikace při různých epidemiologických situacích
2.3 Kvalita a bezpeční komplexní ošetřovatelské péče

3 Posílení postavení sester

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VI.h další vzdělávání
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.h pracovněprávní vztahy
XIX.i mzdy
3.1 Úprava právních předpisů
3.2 Podpora při definování role profesních/stavovských organizací
3.3 Pracovní podmínky