Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce domácí péče v ČR (2020)

Kontinuální zvyšování kvality, dostupnosti a efektivity domácí péče

Posílení role sester v domácí péči

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Změna dosavadního systému schvalování hrazené péče (úprava souvisejících právních předpisů, poukazu na vyšetření/ošetření a Metodiky pro pořizování a úpravu dokladů)
Změna profesního celoživotního vzdělávání (např. změna ve specializačním vzdělávání)
Implementace posílení role sester

Financování domácí péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Návrh úhradového modelu, který bude přesněji odpovídat míře nákladů v domácí péči na konkrétního pacienta

Hodnocení kvality domácí péče

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Implementace Systému hlášení nežádoucích událostí
Implementace klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů
Tvorba doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči