Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce domácí péče - Akční plán 2021-2024 [akt. 2021]

1. Posílení role sester v DP

1.1 Změna dosavadního systému schvalování hrazené péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.1.1 Vytvoření koncepce úhrad segmentu domácí péče a její ukotvení úpravou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcích právních předpisech

1.2 Změna profesního celoživotního vzdělávání

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.2.1 Revize vzdělávacích programů specializačního vzdělávání směřující k posílení znalostí domácí péče
1.2.2 Nastavení obsahu celoživotního vzdělávání v domácí péči

1.3 Implementace posílené role sester

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.3.1 Posílená roce všeobecných sester v domácí péči

2. Financování domácí péče

2.1 Návrh nového úhradového modelu

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
2.1.1 Vytvoření modelu udržitelného financování domácí péče

3. Hodnocení kvality poskytování domácí péče

3.1 Implementace Systému hlášení nežádoucích událostí

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.1.1 Zvyšování kvality ošetřovatelské péče vč. sledování indikátorů kvality

3.2 Implementace klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.2.1 Tvorba a zavedení klasifikačního systému ošetřovatelských problémů

3.3 Tvorba doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.3.1 Vytvoření návrhu doporučených ošetřovatelských postupů v domácí péči