Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
2.3. "Strategický cíl"
2.3.1 "Dílčí cíl"
2.3.1.1 "Opatření"

Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví

2.3. Digitalizace zdravotnictví

2.3.1 Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví, institucionalizace elektronického zdravotnictví

Potřeba vytvoření právní opory v plánovaných a realizovaných opatřeních podle Národní strategie elektronického zdravotnictví a jejího Akčního plánu a také řešení závažných dosud neřešených problémů ve zdravotnictví vedoucích ke snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb a zvyšujícímu se riziku neudržitelnosti financování zdravotních služeb v požadované kvalitě (Zákon o elektronizaci zdravotnictví)
Rozvoj a implementace digitalizace podle koncepce rozvoje

2.3.2 Rozvoj centrální infrastruktury pro sdílení zdravotnické dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a výměnu informací ve zdravotnictví

Rozvoj a tvorba centrálních služeb a komponent elektronického zdravotnictví

2.3.3 Rozvoj systému poskytování služeb autoritativních údajů, resortních autoritativních registrů a modelu zaručených dat

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Rozvoj funkcionalit a služeb integrovaného datového rozhraní, včetně posilování HW a SW infrastruktury, bezpečnostní SW a HW

2.3.4 Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému

Rozšíření NZIS o další funkcionality a moduly
Rozšíření a posílení HW a SW infrastruktury NZIS a resortních registrů
Periodická publikace analytických výstupů z NZIS v elektronické formě
Pravidelná revize obsahu registrů a metodických materiálů

2.3.5 Rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu

Dokončení produkční verze systému NZIP
Správa, aktualizace obsahu NZIP
Vývoj nových funkcionalit NZIP včetně e-learningového modulu

2.3.6 Správa systému s rozvojem katalogu služeb elektronického zdravotnictví

Příprava řídicích aktů, metodik, vyhlášek pro správu IS katalogu služeb a jejich průběžná aktualizace
Zajištění správy katalogu služeb a SW nástrojů na jeho správu

2.3.7 Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického zdravotnictví (nástroje pro standardizaci prostředí digitálního zdravotnictví, interoperabilní prostředí pro uživatele společných sdílených elektronických služeb ve zdravotnictví)

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Zavádění standardů a certifikací EZ

2.3.8 Podpora využití nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče

Vypracování dílčích strategií pro využívání digitálních technologií na podporu personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče
Vytvoření programu podpory kompetenčního centra pro digitální technologie

2.3.9 Podpora využití umělé inteligence ve zdravotnictví a implementace na ní založených služeb

Vypracování strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví. Vytvoření rámce pro kvalitu a životní cyklus datových souborů pro zácvik systémů s AI a pro výkonnost aplikací AI určených pro využití ve zdravotnictví. Návrh legislativních úprav pro AI ve zdravotnictví.
Vytvoření a implementace programu podpory kompetenčních center pro AI ve zdravotnictví. Vytvoření a implementace programu na podporu zavádění a využívání systémů AI v prostředí poskytovatelů zdravotních služeb, klinické studie, podpora rozhodování.

2.3.10 Rozvoj vědeckovýzkumné a inovační základny pro digitalizaci zdravotnictví a rozvoj znalostní základny digitálního zdravotnictví

Vytvoření a rozvoj vědeckovýzkumného či inovačního programu či centra

2.3.11 Praktické aplikace modelů bezpečného sdílení zdravotních záznamů, uplatnění technologie Blockchain a navazujících konceptů, využití konceptů z oblasti Big Data

Implementace moderních nástrojů pro zabezpečení sdílení zdravotních záznamů. Zejména uplatnění moderních modelů na bázi technik Blockchain a konceptů z oblasti Big Data
Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech (Opatření 1). Propagace nových technologií a dobré praxe v jejich aplikaci

2.3.12 Podpora technologií mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování zdravotní péče, zejména u koncových uživatelů (nemocnice, ambulance, pacienti)

Vytvoření služby/aplikace mHealth a telemedicíny, ověření, aktualizace a realizace Implementačního plánu telemedicína
Pilotní projekty

2.3.13 Rozvoj platforem pro komunikaci a koordinaci veřejné správy, průmyslu a akademické sféry pro účely rozvoje digitálních služeb ve zdravotnictví a v péči o zdraví

Vytvoření a rozvoj nástrojů pro podporu koordinovaného rozvoje platforem v oblasti digitalizace zdravotnictví

2.3.14 Programy rozvoje obecné i specifické digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví

Vypracování systému výuky a vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví
Realizace systému vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví vč. E-learningových modulů

2.3.15 Programy posilující budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky

Zavádění cílených programů vzdělávání a obecné osvěty občanů a zejména pacientů a zdravotníků, zejména pro podporu přijetí nových digitálních služeb