Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1. "Strategický cíl"
1.1.1 "Dílčí cíl"
1.1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče

1.1. Reforma primární péče

1.1.1 Posílení kompetencí praktických lékařů a vymezení kompetencí ve vztahu ke specialistům, zlepšení koordinace činnosti primární péče a služeb ambulantních specialistů

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Revize metodických postupů a resortních metodik standardů pro poskytování primární péče
Nastavení toků pacientů mezi ambulantními specialisty a praktickými lékaři

1.1.2 Snížení počtu preskripčních omezení

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.e nemocnost a úrazovost
Rozvolnění preskripce pro praktické lékaře
Tvorba a vydávání klinických doporučených postupů pro poskytování primární péče
Zajištění návazného vzdělávání lékařů

1.1.3 Zavedení standardizace vybavení ordinací

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Úprava legislativních norem, resortních vyhlášek a systémů upravujících personální a technickou vybavenost praxí
Podpora praktických lékařů k naplnění nových standardů

1.1.4 Zvýšení dostupnosti primární péče – podpora sdružených praxí

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Nastavení legislativního rámce sdružených praxí a multidisciplinárních zdravotnických týmů vedených praktickými lékaři
Podpora vytváření sdružených praxí a multidisciplinárních zdravotnických týmů vedených praktickými lékaři

1.1.5 Zvyšování kvality péče včetně sledování indikátorů kvality

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Zavedení indikátorů kvality v primární péči

1.1.6 Změna systému financování s důrazem na posílení výkonové složky při fixované kapitaci

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Nastavení výkonové složky platby PL, všeobecných sester, nutričních terapeutů

1.1.7 Zavedení motivačních faktorů pro zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Metodický rámec podpory zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech
Programy podpory zabezpečení praxe na venkově, v obtížně obsaditelných a méně atraktivních oblastech

1.1.8 Optimalizace využívání programů rezidenčních míst a vytvoření modelu vzdělávání (zvláště PLDD a registrující poskytovatelé ambulantních služeb)

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Vytvoření/revize modelu rezidenčních míst
Implementace nového modelu rezidenčních míst
Tvorba vzdělávacích modelů
Implementace vzdělávacích modelů

1.1.9 Nastavení efektivních postupů v managementu chronických neinfekčních onemocnění

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Nastavení managementu chronických neinfekčních onemocnění
Nastavení pravidel dispenzarizace chronicky nemocných
Implementace managementu dispenzarizace chronicky nemocných

1.1.10 Zvýšení podílu obyvatel využívajících pravidelné preventivní prohlídky

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
Zvyšování kvality preventivních prohlídek a jejich přiblížení zdravotním potřebám obyvatel a jejich monitoring

1.1.11 Vybudování rovnoměrné sítě urgentních příjmů a pohotovostní služby (cca 1 pro každý okres)

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vznik a modernizace urgentních příjmů prvního i druhého typu dle koncepce pro vytvoření sítě UP
Podpora pohotovostní služby

1.1.12 Zajištění návaznosti lékařské pohotovostní služby na urgentní příjmy, u vybraných poskytovatelů na nízkoprahové urgentní příjmy

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.e nemocnost a úrazovost
Vytvoření nového modelu lékařské pohotovostní služby jako součást urgentních příjmů na úrovni okresů.
Příprava nových legislativních norem, resortních vyhlášek a systémů upravujících personální a technickou vybavenost LPS