*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)
[GISTR ČR 2014]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciodbor eGovernmentu Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s ČÚZK, MO, MMR, MŽP, MD a MF
Datum schválení8.10.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále též GeoInfoStrategie) byla vypracována pod koordinací Ministerstva vnitra ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a ministerstvy obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj, dopravy a dále i show
Implementace
GeoInfoStrategie bude implementována na základě Akčního plánu, jehož zpracování a předložení vládě do 30. června 2015 bylo uloženo usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815 a na jehož návrhu se v současnosti pracuje pod koordinací Ministerstva vnitra.
Na GISTR ČR 2014 navazuje implementační dokumentAkční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016]
Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2015)
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
815 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 07/2016, 2018, 2020 - zpracování informace o plnění Akčního plánu a její předložení vládě ČR neuvedeno
*