Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
www stránky

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu MV
Datum schválení
9.1.2017
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
V rámci první aktualizace Akčního plánu (dále jen "AP") byla provedena prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného klíče. show
Implementace
Dohledovým orgánem implementace GeoInfoStrategie (realizace AP) je RVIS, která vrcholově dohlíží a kontroluje realizaci opatření, projednává a schvaluje klíčové výstupy a podstatné změny AP. Realizaci AP řídí a koordinuje Pracovní skupina RVIS pro prostorové informace (dále jen "PSPI"). show
AP GeoInfoStrategie ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 736, k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
12 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2018, 2020, souhrnná 2021 neuvedeno