Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
www stránky

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s ČÚZK, MO, MMR, MŽP, MD a MF
Datum schválení
8.10.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále též GeoInfoStrategie) byla vypracována pod koordinací Ministerstva vnitra ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a ministerstvy obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj, dopravy a dále i show
Implementace
GeoInfoStrategie bude implementována na základě Akčního plánu, jehož zpracování a předložení vládě do 30. června 2015 bylo uloženo usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815 a na jehož návrhu se v současnosti pracuje pod koordinací Ministerstva vnitra.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
815 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 07/2016, 2018, 2020 - zpracování informace o plnění Akčního plánu a její předložení vládě ČR neuvedeno