Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
www stránky

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu / MV
Datum schválení
8.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
AP GeoInfoStrategie představuje řídicí dokument implementace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815, která má charakter strategického rámce.
Implementace
Realizace AP GeoInfoStrategie bude probíhat pod koordinací nově v rámci Rady vlády pro informační společnost zřízené Pracovní skupiny pro prostorové informace (MV, MF, MMR, ČÚZK, MO, MŽP, MD, MZe, AK ČR a SMO ČR).
AP GIS ČR 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837
usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2014 č. 153
usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
539 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 2016, 2018, 2020, 2021 neuvedeno