Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategie migrační politiky ČR (2015)

1. Integrace

1.1 Udržení a další rozvoj proaktivní integrační politiky na národní, regionální i lokální úrovni- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

1.2 Úspěšná integrační politika zahrnující podporu začleňování cizinců s respektem k jejich důstojnosti a prevenci bezpečnostních rizik a negativních sociálních jevů, včetně sociálního vyloučení- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

1.3 Zajištění dostatečné informovanosti cizinců i veřejnosti o otázkách migrace, uprchlictví a integrace cizinců- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

1.4 Zachování stávající míry harmonizace na unijní úrovni v oblasti integrace- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

1.5 Rozvíjení praktické spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti integrace, zaměřené především na podporu a sdílení dobré praxe, a zajištění finanční podpory z unijních fondů zřízených pro tuto oblast- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2. Nelegální migrace a návratová politika

2.1 Zajištění bezpečnosti občanů České republiky skrze efektivní prevenci a potírání nelegální migrace- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.2 Důsledný trestní postih organizátorů nelegální migrace se zvláštním důrazem na potírání obchodu s lidmi, převaděčství a pachatele trestné činnosti v oblasti nelegální migrace na území České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.3 Udržení kvality rozhodování ve vízovém procesu včetně odhalování padělaných a pozměněných dokladů- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.4 Udržení efektivní návratové politiky při zachování transparentnosti, respektu k lidským právům a lidské důstojnosti- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.5 Zajištění včasné aktualizace zákonných a podzákonných norem v návaznosti na judikaturu evropských soudů- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.6 Posílení opatření zamezujících možnému zneužívání řízení o mezinárodní ochraně (azylu) se zvláštním zřetelem na postihy zprostředkovatelů- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.7 Podpora společné návratové politiky Evropské unie, a to zejména prostřednictvím efektivní spolupráce v rámci dialogu se třetími zeměmi - především sjednáváním a implementací readmisních dohod či participací na společných unijních aktivitách, včetně aktivit koordinovaných agenturou Frontex- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.8 Posílení opatření k potírání nelegální migrace do Evropské unie/ schengenského prostoru, včetně posílené ochrany vnějších hranic Evropské unie zahrnující mj. aktivity koordinované agenturou Frontex- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

2.9 Podpora aktivit na unijní úrovni směřujících k potírání obchodu s lidmi a převaděčství, včetně aktivit koordinovaných agenturou EUROPOL- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3. Azyl

3.1 Flexibilní kapacity národního azylového systému- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.2 Připravenost českého azylového systému na přijetí většího množství žadatelů o azyl/uprchlíků- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.3 Důstojné zacházení s žadateli o azyl, azylanty a osobami s udělenou doplňkovou ochranou v souladu s mezinárodními závazky a společnými unijními pravidly- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.4 Soustavné zvyšování kvality a efektivity azylového systému České republiky v souladu s normami a praktickými nástroji Evropské unie se zřetelem na rychlost vyřizování žádostí- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.5 Realizace Koncepce Národního přesídlovacího programu jako účinného humanitárního nástroje pomoci uprchlíkům i vyjádření solidarity- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.6 Podpora společného evropského azylového systému a všech jeho stávajících nástrojů s důrazem na jeho důsledné dodržování všemi členskými státy Evropské unie- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.7 Podpora praktické spolupráce v oblasti azylu- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

3.8 Odmítnutí zavedení povinných nástrojů solidarity v oblasti mezinárodní ochrany (azylu) na unijní úrovni (kvóty pro přerozdělování uprchlíků či žadatelů o azyl), a to včetně kvót pro přesídlování- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4. Vnější dimenze migrační politiky

4.1 Komplexní přístup k této problematice a propojení s prováděním dalších sektorových politik (rozvojová a humanitární, obchodní, bezpečnostní) České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.2 Realizace projektů pomoci uprchlíkům i zasaženým zemím v regionech původu, také ve spolupráci s mezinárodními partnery- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.3 Podpora bezpečnostní stabilizace a sociálně-ekonomického rozvoje zemí i regionů původu i tranzitu migrantů- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.4 Aktivní zapojení České republiky do programů realizovaných Evropskou unií ve třetích zemích v oblasti migrace a uprchlictví- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.5 Zahrnutí tematické linky migrace do implementace zahraniční rozvojové spolupráce České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.6 Podpora společných unijních projektů ochrany a rozvoje na lokální i regionální úrovni ve třetích zemích- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.7 Důraz na komplexní přístup k této problematice a provázanost s ostatními politikami Evropské unie- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

4.8 Podpora sdílení dobré praxe a praktické spolupráce v této oblasti- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

5. Volný pohyb osob v Evropské unii a schengenská spolupráce

5.1 Důsledná implementace a dodržování unijního práva volného pohybu osob a schengenských standardů- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

5.2 Podpora schengenské spolupráce jakožto významného instrumentu pro další rozvoj České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

5.3 Důsledná implementace a využívání společných informačních systémů pro oblast schengenské spolupráce- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

5.4 Příprava České republiky na schengenské hodnocení podle nového evaluačního mechanismu, včetně hodnocení vnitřních hranic- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
XX.h lidská práva
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
VIII.e začleňování cizinců
VII.e mobilita pracovní síly
VI.e vysokoškolské vzdělávání

5.5 Zachování stávající úrovně volného pohybu osob v Evropské unii za současné podpory opatření proti jeho zneužívání- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

5.6 Soustředění úsilí na ochranu vnější schengenské hranice a, úměrně jejímu zkvalitňování, posilování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

5.7 Vybudování pozice České republiky jako respektovaného státu se stabilní politikou a příkladnou praxí v oblasti schengenské spolupráce- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6. Legální migrace

6.1 Aktivní a flexibilní imigrační politika vycházející z aktuálních i dlouhodobých potřeb České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.2 Operativní úpravy politiky České republiky v této oblasti v souladu s výstupy pravidelné strategické debaty o potřebách v oblasti legální migrace- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.3 Žádoucí objem legální migrace v souladu s absorpčními kapacitami a integračními opatřeními České republiky- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.4 Posílení bezpečnostních prvků imigračního procesu a prevence bezpečnostních rizik- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.5 Implementace závazků v oblasti již schválených unijních předpisů upravujících oblast legální migrace, zahrnující opatření na zrychlení a usnadnění vstupních procedur legálních migrantů, a to zejména v rámci vnitropodnikových převodů a sezonních prací- cíl na národní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.6 Zachování omezené míry harmonizace na unijní úrovni v této oblasti - cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.7 Podpora zachování rozhodující role členských států Evropské unie v oblasti legální migrace a zaměstnanosti, včetně zachování práva jednotlivých členských států stanovit objem legální migrace- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

6.8 Dokončení probíhajícího projednávání návrhů legislativy Evropské unie v oblasti legální migrace- cíl na unijní úrovni

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

7. Mezinárodní a evropské závazky České republiky v oblasti migrace

7.1 Důsledné plnění mezinárodních závazků v oblasti migrace, včetně unijních závazků

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

7.2 Konstruktivní politika, která přispívá k řešení problémů v oblasti migrace v rámci celé Evropské unie i širším mezinárodním kontextu

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

7.3 Kooperativní přístup k hledání společných postupů na úrovni Evropské unie a solidarita s ostatními státy Evropské unie, podmíněna důsledným plněním dohodnutých pravidel všemi partnery

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie

7.4 Efektivní čerpání finančních zdrojů z příslušných fondů Evropské unie

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.e mobilita pracovní síly
VIII.e začleňování cizinců
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.h lidská práva
XX.i Evropská unie