Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV-GŘ HZS ČR
Datum schválení
23.10.2013
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva, jako je výchova a vzdělávání, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizového řízení, věda a výzkum. show
Implementace
Koncepce je realizována prostřednictvím plnění základních úkolů uvedených v části 5. Průběžné plnění těchto úkolů, včetně výhledu na následující 3 roky, je popsáno ve Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v ČR, která byla schválena vládou ČR dne 2. prosince 2015 usnesením č. show
Výchozí legislativa
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
805 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Odpovědnost ÚSÚ za plnění základních úkolů je uvedena v části 5 a to včetně časového horizontu plnění. Aktualizace dokumentu se předpokládá v pravidelných tříletých cyklech formou hodnotících zpráv. První byla zpracována v průběhu roku 2015 a je součástí příloh KOOB ČR.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne od 2015 každé 3 roky neuvedeno