Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
OAMP
Datum schválení
18.1.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Materiál obsahuje tři kapitoly. Kapitola 1. je Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců, která se zaměřuje na detailní popis struktury populace cizinců pobývajících na území České republiky a dále na analýzu dosavadních výsledků integrační politiky a problémů v oblasti integrace. show
Implementace
Koordinací realizace Koncepce integrace cizinců je pověřeno Ministerstvo vnitra České republiky, na realizaci Koncepce se však podílí řada dalších resortů. Každé z ministerstev je odpovědné za realizaci politiky integrace v rozsahu své gesce. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 574 ze dne 13. července 2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015 a Usnesení vlády č. 20 ze dne 14. ledna 2015 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
26 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ano nerelevantní neuvedeno