*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Koncepce vězeňství do roku 2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce trestní politiky
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce představuje strategický plán rozvoje vězeňství ČR v dlouhodobém horizontu a v širším pojetí. Definuje konkrétní opatření cílená na snižování recidivy kriminálního chování a efektivnější reintegraci propuštěných vězňů do společnosti. show
Implementace
Příprava a realizace akčních plánů. Za realizaci odpovědné ministerstvo spravedlnosti.
Na KV ČR 2016-2025 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády ČR (II./2015, termín přesunut na IV./15)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
79 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně Ročně, prostřednictvím monitoringu akčních plánů neuvedeno
*