Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán pro rok 2019 ke Koncepci vězeňství do roku 2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace boje proti korupci/Odbor milostí a inspekce
Datum schválení
28.3.2019
Doba platnosti
2019 - 2019
Popis dokumentu
Materiál provádějící Koncepci vězeňství do roku 2025
Implementace
Konkrétní výstupy legislativní a nelegislativní povahy
AP KV MS 2019 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 79 ze dne 3.2.2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutím ministra spravedlnosti
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1x ročně neuvedeno