Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Koncepce vězeňství do roku 2025 [akt. 2023]

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce vězeňství a resortní kontroly/odbor milostí a inspekce
Datum schválení
10.5.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Priority revidované Koncepce vězeňství do roku 2025 vycházejí z Programového prohlášení vlády schváleného 6. show
Implementace
K implementaci Koncepce vězeňství do roku 2025 budou zpracovávány dva akční plány, a to pro roky 2023–2024 a dále pro rok 2025. V těchto AP budou jednotlivá opatření dále rozpracována na dílčí úkoly, a to při zohlednění již dosaženého postupu při plnění stanovených cílů. show
Na KV ČR 2016-2025 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády ČR na rok 2015, resp. kontrolní akce NKÚ č. 19/07 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba ČR".
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
338 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano nerelevantní neuvedeno