Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán boje s korupcí na rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Odbor střetu zájmů a boje proti korupci
Datum schválení
9.12.2019
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán boje s korupcí na rok 2020 je druhým akčním plánem v rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). show
Implementace
Materiál obsahuje protikorupční opatření, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Stav implementace opatření monitoruje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a její příslušné pracovní komise.
APBK ČR 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
873 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně do 31. března 2021 neuvedeno