Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Vize"
1 "Strategický cíl"

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022

GesceSpolugesceSpolupráce
Harmonizované jednotné ICT resortu MPSV, plná digitální podpora agend a klientů.
1 Vybudování silné, efektivní a kompetentní organizace resortního ICT
2 Vytvoření jednotného systému řízení a správy resortní architektury
3 Vybudování jednotné datové základny
4 Zavedení jednotného systému řízení a správy informační bezpečnosti
5 Dobudování společné infrastruktury ICT resortu
6 Modernizace agentových informačních systémů
7 Rozvoj provozního a bezpečnostního zajištění ICT resortu