Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priority"
1.1 "Cíle"

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Inkluzívní trh práce/ aktivní politiky trhu práce: Zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na trhu práce a podpora jejich pracovní integrace, včetně podpory sociálního podnikání
Zvýšení uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na trhu práce
2. Přístup ke kvalitním službám: rozvoj sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti, za účelem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení a chudoby
Efektivní, dostupný, dlouhodobě udržitelný a kvalitní systém sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti
3. Zvyšování účinnosti systému sociální ochrany prostřednictvím veřejné správy, včetně systému péče o ohrožené děti a podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče
Efektivní a dlouhodobě udržitelný systém sociální ochrany
4. Mainstreaming sociálního začleňování, kooperace a evidence based přístup
Zvyšování využívání principů mainstreaming sociálního začleňování, kooperace aktérů založená na vyhodnocování relevantních dat
5. Regionální disparity a role samosprávy
Snižování regionálních disparit a zvyšování role samospráv