Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Litoměřice

Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008)

1. Přehled navrhovaných opatření

2.1 Opatření 1 – Ekologizace výtopny Kocanda

4.1 Opatření 2 – Úspory energie

4.1.1 zateplení budov
4.1.2 osazení regulačních prvků (ekvitermní regulace, termostatické ventily)
4.1.3 zkvalitnění tepelné izolace rozvodů CZT
4.1.4 zvýšení účinnosti kotlů středních a malých zdrojů

4.2 Opatření 3 – Obnovitelné zdroje energie - OZE

4.2.1 Zvýšení využití biomasy (včetně bioplynu) k výrobě elektrické energie i tepla
4.2.2 Významné zvýšení využití tepla prostředí osazením tepelných čerpadel
4.2.3 Využití solární energie zejména k ohřevu teplé vody a ve fotovoltaických elektrárnách
4.2.4 Vybudování malé vodní elektrárny na Labi s příkonem 5 MW a přepokládanou roční výrobou elektrické energie nejméně 30 GWh

4.3 Opatření 4 – Využití geotermální energie

4.3.1 Využití energie v kombinovaném cyklu
4.3.2 Provoz turbiny ORC
4.3.3 Teplo nevyužité soustavou CZT
4.3.4 Napojení na stávající soustavu CZT

3.3 Opatření 5 - Plynofikace výtopny Kocanda

2. Varianta I

2.1 Opatření 1 – Ekologizace výtopny Kocanda

4.1 Opatření 2 – Úspory energie

4.1.1 zateplení budov
4.1.2 osazení regulačních prvků (ekvitermní regulace, termostatické ventily)
4.1.3 zkvalitnění tepelné izolace rozvodů CZT
4.1.4 zvýšení účinnosti kotlů středních a malých zdrojů

4.2 Opatření 3 – Obnovitelné zdroje energie - OZE

4.2.1 Zvýšení využití biomasy (včetně bioplynu) k výrobě elektrické energie i tepla
4.2.2 Významné zvýšení využití tepla prostředí osazením tepelných čerpadel
4.2.3 Využití solární energie zejména k ohřevu teplé vody a ve fotovoltaických elektrárnách
4.2.4 Vybudování malé vodní elektrárny na Labi s příkonem 5 MW a přepokládanou roční výrobou elektrické energie nejméně 30 GWh

3. Varianta II

4.1 Opatření 2 – Úspory energie

4.1.1 zateplení budov
4.1.2 osazení regulačních prvků (ekvitermní regulace, termostatické ventily)
4.1.3 zkvalitnění tepelné izolace rozvodů CZT
4.1.4 zvýšení účinnosti kotlů středních a malých zdrojů

4.2 Opatření 3 – Obnovitelné zdroje energie - OZE

4.2.1 Zvýšení využití biomasy (včetně bioplynu) k výrobě elektrické energie i tepla
4.2.2 Významné zvýšení využití tepla prostředí osazením tepelných čerpadel
4.2.3 Využití solární energie zejména k ohřevu teplé vody a ve fotovoltaických elektrárnách
4.2.4 Vybudování malé vodní elektrárny na Labi s příkonem 5 MW a přepokládanou roční výrobou elektrické energie nejméně 30 GWh

3.3 Opatření 5 - Plynofikace výtopny Kocanda

4. Varianta III

4.1 Opatření 2 – Úspory energie

4.1.1 zateplení budov
4.1.2 osazení regulačních prvků (ekvitermní regulace, termostatické ventily)
4.1.3 zkvalitnění tepelné izolace rozvodů CZT
4.1.4 zvýšení účinnosti kotlů středních a malých zdrojů

4.2 Opatření 3 – Obnovitelné zdroje energie - OZE

4.2.1 Zvýšení využití biomasy (včetně bioplynu) k výrobě elektrické energie i tepla
4.2.2 Významné zvýšení využití tepla prostředí osazením tepelných čerpadel
4.2.3 Využití solární energie zejména k ohřevu teplé vody a ve fotovoltaických elektrárnách
4.2.4 Vybudování malé vodní elektrárny na Labi s příkonem 5 MW a přepokládanou roční výrobou elektrické energie nejméně 30 GWh

4.3 Opatření 4 – Využití geotermální energie

4.3.1 Využití energie v kombinovaném cyklu
4.3.2 Provoz turbiny ORC
4.3.3 Teplo nevyužité soustavou CZT
4.3.4 Napojení na stávající soustavu CZT