*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Litoměřice

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Litoměřice Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012) 2012 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Litoměřice 5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020 2018 2020
Litoměřice Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020 2015 2020
Litoměřice Energetický plán města Litoměřice 2014-2030 2014 2030
Litoměřice Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří (2009) 2009 --
Litoměřice Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu (2014) 2014 2030
Litoměřice Koncepce proseniorské politiky 2017-2020 2017 2020
Litoměřice Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019 2014 2019
Litoměřice Koncepce využití nových médií (2017) 2017 --
Litoměřice Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009) 2009 --
Litoměřice Program regenerace MPR Litoměřice 2015-2020 2015 2020
Litoměřice Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008) 2008 --
Litoměřice Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 12

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Litoměřice Územní plán Litoměřice (2009) [akt. 2015] 2009 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 14


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*