*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Litoměřice

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2019) 2019 2019
Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012) 2012 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020 2018 2020
Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020 2015 2020
Energetický plán města Litoměřice 2014-2030 2014 2030
Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014) 2014 2030
Koncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020 2017 2020
Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019 2014 2019
Koncepce rozvoje sportu v městě Litoměřice 2018-2023 2018 2023
Koncepce využití nových médií Litoměřice (2017) 2017 --
Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2018-2022 2018 2022
Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017 2017 --
Plán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019 2017 2019
Povodňový plán ORP Litoměřice (2012) 2012 --
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023 2019 2023
Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008) 2008 --
Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 15

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří (2009) 2009 --
Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009) 2009 --
Personální strategie Městkého úřadu Litoměřice (2014) 2014 --
Územní plán Litoměřice (2009) [akt. 2015] 2009 --
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 21


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*