*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Dobříš

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Dobříš Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříš 2008-2028 [akt. 2012] 2008 2028
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Dobříš Akční plán rozvoje města Dobříš 2019-2020 2019 2020
Dobříš Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko 2010-2011 2010 2011
Dobříš Aktualizovaná územní energetická koncepce města Dobříš (2006) [akt. 2009] 2006 --
Dobříš Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013 2008 2013
Dobříš Marketingová strategie města Dobříš (2018) 2018 --
Dobříš Plán odpadového hospodářství pro město Dobříš 2017-2026 [akt. 2018] 2017 2030
Dobříš Plán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021 2017 2021
Dobříš Územně dopravní koncepce města Dobříš (2018) 2018 --
Dokumentů: 8

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Dobříš Cyklogenerel Dobříš (2009) 2009 --
Dobříš Územní plán Dobříš (2010) 2010 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 11


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*