*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Dobříš

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobříš

Kulturní středisko Dobříš

Městská knihovna Dobříš

Městská policie Dobříš

Pečovatelská služba města Dobříše

Společnosti s majetkovou účastí města

ZŠ Komenského nám.

ZŠ praktická Dobříš

ZUŠ Dobříš

2. MŠ Dobříš

2. ZŠ Dobříš

4. MŠ Dobříš

5. MŠ Dobříš

*