Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Břeclav

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015) 2015 --
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Plán rozvoje sportu města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategický plán rozvoje městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje ICT města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 2020 2022
Informační strategie města Břeclav (2015) 2015 --
Komunikační strategie městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 2020 2022
Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 2019 2020
Koncepce správy majetku města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015) 2015 --
Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022 2020 2022
Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 2017 2026
Strategie rozvoje služeb zajišťovaných městem Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022 2018 2022
Dokumentů: 11

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Dopravní studie Břeclav (2013) 2013 --
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011) 2011 --
Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014) 2014 --
Generel odvodnění města Břeclav (2010) 2010 --
Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020 2020 --
Územní plán Břeclav (2017) 2017 --
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 22..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů