Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Břeclav

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně  
tisk
i

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2014) 2014 2020
Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015) 2015 --
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 2020 2022
Informační strategie města Břeclav (2015) 2015 --
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 2020 2022
Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 2019 2020
Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015) 2015 --
Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 2017 2026
Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019 2017 2019
Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022 2018 2022
Územní energetická koncepce města Břeclav (2013) [akt. 2013] 2013 --
Dokumentů: 9

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Dopravní studie Břeclav (2013) 2013 --
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011) 2011 --
Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014) 2014 --
Generel dopravy města Břeclav (2005) 2005 --
Generel odvodnění města Břeclav (2010) 2010 --
Územní plán Břeclav (2017) 2017 --
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 17..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů