Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Vsetín

Strategický plán města Vsetín (2008)

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Strategický plán města Vsetín (2008)
205744 0 205744 MěÚ
A. OBČAN, KLIENT 152714 0 152714
A.1 Motivující pracovní příležitosti P 4394 0 4394
C.1.1 Podpora cestovního ruchu 380 0 380
C.1.1.1 Účast na veletrzích a výstavách 70 0 70 OŠaK
C.1.1.2 Propagace města 180 0 180 OŠaK
C.1.1.3 Příprava grantů cestovního ruchu 100 0 100 OŠaK
C.1.1.4 Propagace cestovního ruchu - podíl města 30 0 30 OŠaK
C.1.7 Obchodní hospodářská komora 61 0 61
C.1.7.1 Obchodní hospodářská komora 61 0 61 OŠaK
C.12.2 Projekt "Vstávat, jde se do práce" 6 0 6
C.12.2.1 Projekt "Vstávat, jde se do práce" 6 0 6 OŠaK Sluníčko
D.1.1 Průmyslová zóna Bobrky 0 0 0
D.1.1.1 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora) 0 0 0 OVS VSI
D.1.1.2 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora) - spoluúčast města 0 0 0 OVS VSI
G.2.2 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky 785 0 785
G.2.2.1 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky 785 0 785 OŽP
G.2.12 Bobrky - přístup k přípojce VN 5 0 5
G.2.12.1 Bobrky - přístup k přípojce VN 5 0 5 OŽP
K.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 3200 0 3200
K.1.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 3200 0 3200 OVS
Q.8.2 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce" -43 0 -43
Q.8.2.1 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce" -43 0 -43 VSI
A.2 Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života P 69372 0 69372
C.2.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova 709 0 709
C.2.1.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - zpracování žádosti 435 0 435 OŠaK
C.2.1.2 Konzultační činnost k projektové dokumentaci 24 0 24 OŠaK
C.2.1.3 PD rekonstrukce MŠ Kobzáňova 250 0 250 OŠaK
C.6.1 Masarykova veřejná knihovna - provoz a činnost 14707 0 14707
C.6.1.1 Výnosy z vedlejší činnosti - MVK -50 0 -50 OŠaK MVK
C.6.1.2 Spotřeba materiálu - MVK 1581 0 1581 OŠaK MVK
C.6.1.3 Spotřeba energií MVK 1200 0 1200 OŠaK MVK
C.6.1.4 Opravy a udržování - MVK 115 0 115 OŠaK MVK
C.6.1.5 Mzdy - MVK 5490 0 5490 OŠaK MVK
C.6.1.6 Ostatní osobní výdaje - MVK 100 0 100 OŠaK MVK
C.6.1.7 Zákonné pojištění, FKSP - MVK 1922 0 1922 OŠaK MVK
C.6.1.8 Odpisy - MVK 660 0 660 OŠaK MVK
C.6.1.9 Ostatní náklady - MVK 1892 0 1892 OŠaK MVK
C.6.1.10 Kniha o Vsetíně 150 0 150 OŠaK MVK
C.6.1.11 Vybavení dětských knihoven - MVK 200 0 200 OŠaK MVK
C.6.1.12 Výnosy - MVK -660 0 -660 OŠaK MVK
C.6.1.13 Regionální funkce - MVK 2107 0 2107 OŠaK MVK
C.7.1 Kulturní akce 13447 0 13447
C.7.1.1 Filmový klub - příspěvek nájemné 33 0 33 OŠaK
C.7.1.2 Vlastní výstavní činnost 50 0 50 OŠaK
C.7.1.3 Sociální zabezpečení 13 0 13 OŠaK
C.7.1.4 Zdravotní pojištění 5 0 5 OŠaK
C.7.1.5 Nákup materiálu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.6 Vlastní výstavní činnost 150 0 150 OŠaK
C.7.1.7 Vlastní výstavní činnost - technické zajištění 10 0 10 OŠaK
C.7.1.8 Příjmy ze vstupného 0 0 0 OŠaK
C.7.1.9 Předtaneční výchova 0 0 0 OŠaK
C.7.1.10 Akce k výročím 5 0 5 OŠaK
C.7.1.11 Atletické závody ZŠ 3 0 3 OŠaK
C.7.1.12 Cena města Vsetín 2 0 2 OŠaK
C.7.1.13 Dramaturgie 5 0 5 OŠaK
C.7.1.14 Chrám i tvrz 55 0 55 OŠaK
C.7.1.15 Jazzový festival 5 0 5 OŠaK
C.7.1.16 Akademie MŠ 6 0 6 OŠaK
C.7.1.17 Interfotoklub 20 0 20 OŠaK
C.7.1.18 Valašské záření 5 0 5 OŠaK
C.7.1.19 Vsetínský krpec 80 0 80 OŠaK
C.7.1.20 Vánoční programy 4 0 4 OŠaK
C.7.1.21 Kulturní akce technická obsluha o víkendech 30 0 30 OŠaK
C.7.1.22 Oslavy výročí - pracovní skupina 18 0 18 OŠaK
C.7.1.23 Sociální zabezpečení 30 0 30 OŠaK
C.7.1.24 Zdravotní pojištění 9 0 9 OŠaK
C.7.1.25 Nákup stánků 25 0 25 OŠaK
C.7.1.26 Nákup stolů a laviček 32 0 32 OŠaK
C.7.1.27 Nákup stanu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.28 Diplomy, stužky, tašky 10 0 10 OŠaK
C.7.1.29 Dramaturgie 15 0 15 OŠaK
C.7.1.30 Interfotoklub 3 0 3 OŠaK
C.7.1.31 Jazzový festival 3 0 3 OŠaK
C.7.1.32 Kurzy a vzdělávání 3 0 3 OŠaK
C.7.1.33 Valašské záření 35 0 35 OŠaK
C.7.1.34 Vsetínský krpec 10 0 10 OŠaK
C.7.1.35 Pojištění sbírkových předmětů 10 0 10 OŠaK
C.7.1.36 Cena města Vsetín 5 0 5 OŠaK
C.7.1.37 Zdravé město 32 0 32 OŠaK
C.7.1.38 Kampaně Zdravé město (6 akcí) 110 0 110 OŠaK
C.7.1.39 Energetický audit budovy čp.1055 - dům kultury 75 0 75 OŠaK
C.7.1.40 Vsetínský krpec - technické zajištění 150 0 150 OŠaK
C.7.1.41 Vsetínský krpec 508 0 508 OŠaK
C.7.1.42 Akce k výročím 105 0 105 OŠaK
C.7.1.43 Atletické závody základních škol 5 0 5 OŠaK
C.7.1.44 Cena města Vsetín 104 0 104 OŠaK
C.7.1.45 Den boje proti AIDS 25 0 25 OŠaK
C.7.1.46 Dny umění slabozrakých a nevidomých 12 0 12 OŠaK
C.7.1.47 Dostaveníčka před radnicí 30 0 30 OŠaK
C.7.1.48 Dramaturgie 125 0 125 OŠaK
C.7.1.49 Reprezentační vševalašský ples 150 0 150 OŠaK
C.7.1.50 Divadelní představení pro učitele 55 0 55 OŠaK
C.7.1.51 Jazzový festival včetně služeb domu kultury 165 0 165 OŠaK
C.7.1.52 Kurzy a vzdělávání 45 0 45 OŠaK
C.7.1.53 Léto v Panské zahradě 60 0 60 OŠaK
C.7.1.54 Fešák pes 15 0 15 OŠaK
C.7.1.55 Mezinárodní týden turistiky 47 0 47 OŠaK
C.7.1.56 Družební kontakty 60 0 60 OŠaK
C.7.1.57 Programy pro školy 183 0 183 OŠaK
C.7.1.58 Evropský den hudby 15 0 15 OŠaK
C.7.1.59 Přehlídka "Starý dobrý western" 28 0 28 OŠaK
C.7.1.60 Program pro seniory 97 0 97 OŠaK
C.7.1.61 Valašské záření včetně služeb domu kultury 800 0 800 OŠaK
C.7.1.62 Valašské záření - technické zajištění 160 0 160 OŠaK
C.7.1.63 Vánoční programy 25 0 25 OŠaK
C.7.1.64 Vánoční programy - technické zajištění 15 0 15 OŠaK
C.7.1.65 Silvestr 2007 193 0 193 OŠaK
C.7.1.66 Interfotoklub 180 0 180 OŠaK
C.7.1.67 Tlumočení, překlady 30 0 30 OŠaK
C.7.1.68 Tisk a výlep plakátů 130 0 130 OŠaK
C.7.1.69 Akce pro náctileté 260 0 260 OŠaK
C.7.1.70 Novoroční koncert 167 0 167 OŠaK
C.7.1.71 Atletické závody ZŠ 5 0 5 OŠaK
C.7.1.72 Zdravé město - 6 akcí 32 0 32 OŠaK
C.7.1.73 Družební kontakty 80 0 80 OŠaK
C.7.1.74 Kulturní a společenské záležitosti 50 0 50 OŠaK
C.7.1.75 Valašské záření 30 0 30 OŠaK
C.7.1.76 Vsetínský krpec 350 0 350 OŠaK
C.7.1.77 Setkání významných rodáků 25 0 25 OŠaK
C.7.1.78 Poplatky OSA, DILIA, INTERGRAM 45 0 45 OŠaK
C.7.1.79 Atletické závody ZŠ 15 0 15 OŠaK
C.7.1.80 Cena města Vsetín - plastika 20 0 20 OŠaK
C.7.1.81 Drobné propagační předměty 200 0 200 OŠaK
C.7.1.82 Dramaturgie 10 0 10 OŠaK
C.7.1.83 Propagace Zdravé město 44 0 44 OŠaK
C.7.1.84 Květiny 60 0 60 OŠaK
C.7.1.85 Kurzy a vzdělávání 5 0 5 OŠaK
C.7.1.86 Poháry a medaile 20 0 20 OŠaK
C.7.1.87 Valašské záření 15 0 15 OŠaK
C.7.1.88 Kampaň Zdravé město - 6 akcí 6 0 6 OŠaK
C.7.1.89 Ocenění nejlepších sportovců 20 0 20 OŠaK
C.7.1.90 Akademie MŠ 9 0 9 OŠaK
C.7.1.91 Vsetínský krpec 40 0 40 OŠaK
C.7.1.92 Setkání významných rodáků 10 0 10 OŠaK
C.7.1.93 Dotace na ztrátu Domu kultury Vsetín, s.r.o. 3700 0 3700 OŠaK
C.7.1.94 Příspěvek souborům zájmové umělecké činnosti 150 0 150 OŠaK
C.7.1.95 Vsacan - správa budovy čp. 53 50 0 50 OŠaK
C.7.1.96 Vsacan - dodávka energií 152 0 152 OŠaK
C.7.1.97 Vsacan - služby 1 0 1 OŠaK
C.7.1.98 Jasenka - správa budovy čp. 53 50 0 50 OŠaK
C.7.1.99 Jasenka - dodávka energií 152 0 152 OŠaK
C.7.1.100 Jasenka - služby 1 0 1 OŠaK
C.7.1.101 Divadlo v Lidovém domě - dodávka energií 250 0 250 OŠaK
C.7.1.102 Divadlo v Lidovém domě - služby 48 0 48 OŠaK
C.7.1.103 Správa budovy Lidového domu 100 0 100 OŠaK
C.7.1.104 Dodávka energií - Lumír, Jazzevčík 35 0 35 OŠaK
C.7.1.105 Služby - Lumír, Jazzevčík 6 0 6 OŠaK
C.7.1.106 Veselá bída - nájemné - čp. 61 13 0 13 OŠaK
C.7.1.107 Rekonstrukce prostoru restaurace domu kultury 350 0 350 OŠaK
C.7.1.108 Modernizace sociálního zařízení domu kultury 120 0 120 OŠaK
C.7.1.109 Drobné opravy památek 40 0 40 OŠaK
C.7.1.110 Oprava pomníku na hřbitově - II. etapa 30 0 30 OŠaK
C.7.1.111 Ostatní opravy uměleckých děl 40 0 40 OŠaK
C.7.1.112 Vysilač Bečevná - VaK 10 0 10 OŠaK
C.7.1.113 Nájem prostor VaK Vsetín 7 0 7 OŠaK
C.7.1.114 Vysílání TV Beskyd 1450 0 1450 OŠaK
C.7.1.115 BPlus - revize, zkoušky, kmitočty 123 0 123 OŠaK
C.7.1.116 4M Rožnov - servis, správa 44 0 44 OŠaK
C.7.1.117 BPlus-revize, zkoušky, kmitočty 126 0 126 OŠaK
C.7.1.118 4M Rožnov - servis, správa 44 0 44 OŠaK
C.7.1.119 Opravy televizních vysilačů 40 0 40 OŠaK
C.7.1.120 TV Beskyd - příspěvek na nájem 18 0 18 OŠaK
C.7.1.121 SPOZ - materiál 2 0 2 OŠaK
C.7.1.122 SPOZ - služby 40 0 40 OŠaK
C.7.1.123 SPOZ - pohoštění 3 0 3 OŠaK
C.7.1.124 SPOZ - věcné dary 281 0 281 OŠaK
C.9.1 Městské lázně - provozní příspěvek 5559 0 5559
C.9.1.1 Spotřeba materiálu 560 0 560 OŠaK ML
C.9.1.2 Dodávka energií 5435 0 5435 OŠaK ML
C.9.1.3 Opravy a udržování 50 0 50 OŠaK ML
C.9.1.4 Mzdy 3785 0 3785 OŠaK ML
C.9.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 1325 0 1325 OŠaK ML
C.9.1.6 Odpisy 1109 0 1109 OŠaK ML
C.9.1.7 Ostatní 932 0 932 OŠaK ML
C.9.1.8 Výnosy z hlavní činnosti -7400 0 -7400 OŠaK ML
C.9.1.9 Výnosy z vedlejší činnosti -237 0 -237 OŠaK ML
C.10.1 Městské lázně - provozní příspěvek 2619 0 2619
C.10.1.1 Spotřeba materiálu 1270 0 1270 OŠaK ALCEDO
C.10.1.2 Spotřeba energií 740 0 740 OŠaK ALCEDO
C.10.1.3 Opravy a udržování 140 0 140 OŠaK ALCEDO
C.10.1.4 Mzdy 430 0 430 OŠaK ALCEDO
C.10.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 160 0 160 OŠaK ALCEDO
C.10.1.6 Odpisy nemovitých věcí 410 0 410 OŠaK ALCEDO
C.10.1.7 Ostatní náklady 1689 0 1689 OŠaK ALCEDO
C.10.1.8 Výuka plavání 400 0 400 OŠaK ALCEDO
C.10.1.9 Úhrada energií - SK policie -80 0 -80 OŠaK ALCEDO
C.10.1.10 Výnosy z hlavní činnosti -2540 0 -2540 OŠaK ALCEDO
C.12.1 Občanské sdružení Sluníčko - příspěvek 420 0 420
C.12.1.1 Náklady na mzdy 243 0 243 OŠaK Sluníčko
C.12.1.2 Dodávka energií 70 0 70 OŠaK Sluníčko
C.12.1.3 Příspěvek na nájemné 107 0 107 OŠaK Sluníčko
D.4.2 PD stavební úpravy Lidového domu 0 0 0
D.4.2.1 PD stavební úpravy Lidového domu 305 0 305 OVS VSI
E.1.1 Dotace na provozní výdaje 94 0 94
E.1.1.1 Nemocnice Vizovice 40 0 40 OSV
E.1.1.2 Agarta - Kontaktní centrum Klíč - nájemné 54 0 54 OSV
E.4.2 Dům soustředěné péče 250 0 250
E.4.2.1 Úklid - DPS 45 0 45 OSV
E.4.2.2 Sociální zabezpečení - DPS 12 0 12 OSV
E.4.2.3 Zdravotní pojištění - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.4 Nákup materiálu - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.5 Studená voda - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.6 Teplo - DPS 130 0 130 OSV
E.4.2.7 Plyn - DPS 1 0 1 OSV
E.4.2.8 Elektrická energie - DPS 10 0 10 OSV
E.4.2.9 Teplá voda - čp. 1579 10 0 10 OSV
E.4.2.10 Úklid sněhu, revize 17 0 17 OSV
E.4.2.11 Běžná údržba, opravy po revizích 10 0 10 OSV
E.4.3 Klub důchodců 97 0 97
E.4.3.1 Odměna předsedovi klubu, přednášky 32 0 32 OSV
E.4.3.2 Sociální zabezpečení - klub důchodců 9 0 9 OSV
E.4.3.3 Zdravotní pojištění - klub důchodců 3 0 3 OSV
E.4.3.4 Studená voda - klub důchodců 1 0 1 OSV
E.4.3.5 Teplo - klub důchodců 15 0 15 OSV
E.4.3.6 Elektrická energie - klub důchodců 2 0 2 OSV
E.4.3.7 Teplá voda - klub důchodců 2 0 2 OSV
E.4.3.8 Služby telekomunikací - klub důchodců 10 0 10 OSV
E.4.3.9 Zájezdy členů klubu důchodců 20 0 20 OSV
E.4.3.10 Vánoční besídka 3 0 3 OSV
E.6.1 Agarta (Příspěvek na činnost) 160 0 160
E.6.1.1 Agarta - Kontaktní centrum Klíč 140 0 140 OSV
E.6.1.2 Agarta - terénní program 20 0 20 OSV
E.6.2 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. (Příspěvek na činnost) 370 0 370
E.6.2.1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. 370 0 370 OSV
E.6.3 Centrum pro zdravotně postižené ZK (Příspěvek na činnost) 60 0 60
E.6.3.1 Centrum pro zdravotně postižené ZK 60 0 60 OSV
E.6.4 Diakonie ČCE (Příspěvek na činnost) 690 0 690
E.6.4.1 Diakonie ČCE - denní stacionář 130 0 130 OSV
E.6.4.2 Diakonie ČCE - domácí péče 200 0 200 OSV
E.6.4.3 Diakonie ČCE - MOZAIKA, aktivizační služby pro děti 100 0 100 OSV
E.6.4.4 Diakonie ČCE - RUBIKON, nízkoprahové zařízení 260 0 260 OSV
E.6.5 ELIM (Příspěvek na činnost) 895 0 895
E.6.5.1 ELIM - Azylový dům, noclehárna a byt na půl cesty ELIM 570 0 570 OSV
E.6.5.2 ELIM - sociální rehabilitace, agentura 325 0 325 OSV
E.6.6 Charita (Příspěvek na činnost) 1130 0 1130
E.6.6.1 Charita - denní stacionář pro seniory 200 0 200 OSV
E.6.6.2 Charita - charitní pečovatelská služba 580 0 580 OSV
E.6.6.3 Charita - osobní asistenční služba 200 0 200 OSV
E.6.6.4 Charita - ZRNKO, nízkoprahové zařízení 150 0 150 OSV
E.6.7 Klub AuXilium (Příspěvek na činnost) 240 0 240
E.6.7.1 Klub AuXilium - odlehčovací služby 30 0 30 OSV
E.6.7.2 Klub AuXilium - ranná péče 60 0 60 OSV
E.6.7.3 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby 50 0 50 OSV
E.6.7.4 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby osob se ZP 100 0 100 OSV
E.6.8 Letokruhy (Příspěvek na činnost) 125 0 125
E.6.8.1 Letokruhy - Klíč, odlehčovací služby, denní stacionář 125 0 125 OSV
E.6.9 NADĚJE (Příspěvek na činnost) 1650 0 1650
A.4.1.1 NADĚJE - denní stacionář - Kobzáňova 1100 0 1100 OSV Naděje, o.s.
A.4.1.2 NADĚJE - denní stacionář - Rokytnice 470 0 470 OSV Naděje, o.s.
E.6.9.3 NADĚJE - osobní asistence - Rokytnice 80 0 80 OSV
E.6.10 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA (Příspěvek na činnost) 150 0 150
E.6.10.1 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA 150 0 150 OSV
E.6.11 Stacionář (Příspěvek na činnost) 200 0 200
E.6.11.1 Stacionář - odlehčovací služby 30 0 30 OSV
E.6.11.2 Stacionář - služby týdenního stacionáře 170 0 170 OSV
E.6.12 Zdislava, o.p.s. (Příspěvek na činnost) 50 0 50
E.6.12.1 Zdislava, o.p.s. - terénní pečovatelská služba 50 0 50 OSV
G.4.1 Technické služby, p.o. 3450 0 3450
G.4.1.1 Spotřeba materiálu 307 0 307 OŽP TSM p.p.
G.4.1.2 Spotřeba energií 170 0 170 OŽP TSM p.p.
G.4.1.3 Opravy a udržování 77 0 77 OŽP TSM p.p.
G.4.1.4 Mzdy 2484 0 2484 OŽP TSM p.p.
G.4.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 929 0 929 OŽP TSM p.p.
G.4.1.6 Odpisy 115 0 115 OŽP TSM p.p.
G.4.1.7 Služby, DHM, stravování, ostatní 769 0 769 OŽP TSM p.p.
G.4.1.8 Výnosy z vlastní činnosti -401 0 -401 OŽP TSM p.p.
G.4.1.9 Dotace úřadu práce -1000 0 -1000 OŽP TSM p.p.
I.1.1 Městská a příměstská doprava 22300 0 22300
I.1.1.1 Městské hromadná doprava 10400 0 10400 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.2 krytí provozní ztráty dopravce 9900 0 9900 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.3 dotace na pořízení nového autobusu 500 0 500 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.4 Příměstská doprava 1500 0 1500 OÚPSŘD
A.3 Možnosti pro zdravý životní styl a sportování P 7792 0 7792
C.8.1 Zpracování koncepce sportu 250 0 250
C.8.1.1 Zpracování koncepce sportu 250 0 250 OŠaK
C.8.2 Koupaliště u SPŠS 2393 0 2393
C.8.2.1 Koupaliště u SPŠS - zpracování žádosti 393 0 393 OŠaK
C.8.2.2 PD rekonstrukce koupaliště u SPŠS - projekt ROP 2000 0 2000 OŠaK
C.8.3 Hřiště Tyršova - oprava střechy 500 0 500
C.8.3.1 Hřiště Tyršova - oprava střechy 500 0 500 OŠaK
C.8.5 Příspěvky na činnost tělovýchovných a zájmových organizací 4649 0 4649
C.8.5.1 FC Vsetín - příspěvek na činnost 146 0 146 OŠaK
C.8.5.2 FC Vsetín - příspěvek na nájemné 70 0 70 OŠaK
C.8.5.3 HC Vsetín - příspěvek na energie 4000 0 4000 OŠaK
C.8.5.4 SK Policie ČR - příspěvek na energie 80 0 80 OŠaK
C.8.5.5 SK Policie ČR - příspěvek na nájemné 100 0 100 OŠaK
C.8.5.6 Klub českých turistů - příspěvek na nájemné 7 0 7 OŠaK
C.8.5.7 Nohejbal Klub - Austin Cup 60 0 60 OŠaK
C.8.5.8 Minigolf klub Vsetín - nájem pozemku 10 0 10 OŠaK
C.8.5.9 TOM - projekt "Stáž" 5 0 5 OŠaK
C.8.5.10 Příspěvek kraji na olympiádu mládeže 50 0 50 OŠaK
C.8.5.11 OS Den - příspěvek na nájemné 107 0 107 OŠaK
C.8.5.12 Junák - projekt "Stáž" 5 0 5 OŠaK
C.8.5.13 OS Royal Ranger - příspěvek na nájemné 9 0 9 OŠaK
D.4.1 Výstavba sportovišť 0 0 0
D.4.1.1 Výstavba sportovišť- hřiště v sídlištích 2926 0 2926 OVS VSI
D.4.1.2 Odborné posudky 11 0 11 OVS VSI
A.3.6 Odborné posudky 0 0 0
D.4.1.2 Odborné posudky 11 0 11 OVS VSI
A.4 Odpovídající bydlení a upravené město P 51841 0 51841
D.3.1 Vodovod Semetín - III. etapa 1020 0 1020
D.3.1.1 Vodovod Semetín - III. etapa 1020 0 1020 OVS VSI
D.3.2 Odborné posudky 60 0 60
D.3.2.1 Odborné posudky 60 0 60 OVS VSI
D.3.3 Projekt Čistá řeka Bečva 3394 0 3394
D.3.3.1 ČŘB II PD DUR splašková kanalizace Rokytnice 145 0 145 OVS VSI
D.3.3.2 ČŘB II PD splašková kanalizace Rokytnice - DSO MV 155 0 155 OVS VSI
D.3.3.3 ČŘB II PD splašková kanalizace Dlúhé - DSO MV 55 0 55 OVS VSI
D.3.3.4 ČŘB II PD splašková kanalizace Vesník - DSO MV 280 0 280 OVS VSI
D.3.3.5 ČŘB II PD splašková kanalizace Hrbová - DSO MV 290 0 290 OVS VSI
D.3.3.6 ČŘB II PD splašková kanalizace H. Jasenka - DSO MV 795 0 795 OVS VSI
D.3.3.7 ČŘB II PD splašková kanalizace Za Díly - DSO MV 210 0 210 OVS VSI
D.3.3.8 ČŘB II PD splašková kanalizace Malý Skalník - DSO MV 170 0 170 OVS VSI
D.3.3.9 ČŘB II PD splašková kanalizace Semetín - DSO MV 40 0 40 OVS VSI
D.3.3.10 Čistá řeka Bečva - Mikroregion Vsetínsko 1254 0 1254 SOMV
D.5.1 Likvidace odpadů 0 0 0
D.5.1.1 LCO I. - administrace projektu 125 0 125 OVS VSI
D.5.1.2 LCO I. - nákup prefabrikované opěrné stěny 215 0 215 OVS VSI
D.5.1.3 LCO I. - dokončení stavby 133718 0 133718 OVS VSI
D.5.1.4 LCO II. - projektová dokumentace 20 0 20 OVS VSI
D.5.2 Regenerace panelových sídlišť 1 0 1
D.5.2.1 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Sychrov 4. etapa 263 0 263 OVS VSI
D.5.2.2 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Rokytnice 2. etapa 248 0 248 OVS VSI
D.5.2.3 PD regenerace Sychrov, vyhodnocení 3. etapy 90 0 90 OVS VSI
D.5.2.4 PD regenerace sídliště Rokytnice vyhodnocení 1. etapy 90 0 90 OVS VSI
G.2.3 Běžná údržba místních komunikací 5000 0 5000
G.2.3.1 Běžná údržba místních komunikací 5000 0 5000 OŽP TSM s.r.o.
G.2.4 Zimní údržba komunikací 8000 0 8000
G.2.4.1 Zimní údržba komunikací 8000 0 8000 OŽP TSM s.r.o.
G.2.6 Odtahy vraků 30 0 30
G.2.6.1 Odtahy vraků 30 0 30 OŽP
G.6.1 Péče o veřejnou zeleň 6455 0 6455
G.6.1.1 Frézování pařezů 50 0 50 OŽP
G.6.1.2 Ořezy a kácení stromů a keřů 700 0 700 OŽP
G.6.1.3 Ořezy kolem MK 80 0 80 OŽP
G.6.1.4 Dosadby stromů a keřů 250 0 250 OŽP
G.6.1.5 Zatravnění pozemků 50 0 50 OŽP
G.6.1.6 Údržba nových výsadeb 300 0 300 OŽP
G.6.1.7 Sečení zeleně 5000 0 5000 OŽP
G.6.1.8 Hlídací služba - park 25 0 25 OŽP
G.6.2 Čistění města 6000 0 6000
G.6.2.1 Smlouva TS - čištění města 6000 0 6000 OŽP TSM s.r.o.
G.6.3 Ostatní 250 0 250
G.6.3.1 Památné stromy a krajinné prvky 50 0 50 OŽP
G.6.3.2 Monitoring - studánky, pískoviště 50 0 50 OŽP
G.6.3.3 Budování naučných stezek - spoluúčast 150 0 150 OŽP
I.2.1 Podpora obnovy kulturních památek 200 0 200
I.2.1.1 Podpora obnovy kulturních památek 200 0 200 OÚPSŘD
Q.1.2 VSI - provoz parkovišť -354 0 -354
Q.1.2.1 Výnosy z provozu parkovišť -1400 0 -1400
Q.1.2.2 Náklady na provoz parkovišť 1046 0 1046 VSI
Q.5.1 Bytové hospodářství - osobní náklady 1394 0 1394
Q.5.1.1 Náklady na platy zaměstnanců 630 0 630 VSI
Q.5.1.2 Ostatní osobní výdaje 390 0 390 VSI
Q.5.1.3 Zákonné pojistné a FKSP 374 0 374 VSI
Q.5.2 Bytové hospodářství - ostatní náklady 2838 0 2838
Q.5.2.1 Materiál pro údržbu 13 0 13 VSI
Q.5.2.2 Vodné,stočné - přístřeší Poschla 0 0 0 VSI
Q.5.2.3 El.energie - přístřeší Poschla 13 0 13 VSI
Q.5.2.4 Tržní ocenění 29 0 29 VSI
Q.5.2.5 Revize 95 0 95 VSI
Q.5.2.6 Deratizace, dezinsekce, desinfekce 33 0 33 VSI
Q.5.2.7 Servisní poplatek Cooptherm 312 0 312 VSI
Q.5.2.8 Servisní poplatek ISTA 156 0 156 VSI
Q.5.2.9 Privatizace bytového fondu - poplatky realitním kancelářím 42 0 42 VSI
Q.5.2.10 Obstaravatelský poplatek RK A+G 815 0 815 VSI RK A+G
Q.5.2.11 Obstaravatelský poplatek RK H&B REAL 278 0 278 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.12 Ostatní 15 0 15 VSI
Q.5.2.13 Dluhy nájemníků - vyúčtování RK A+G 706 0 706 VSI RK A+G
Q.5.2.14 Privatizace čp. 1780 - poplatky RK 0 0 0 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.15 Neobsazené prostory - ztráty RK A+G 58 0 58 VSI RK A+G
Q.5.2.16 Neobsazené prostory - ztráty RK H&B REAL 19 0 19 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.17 Soudní stěhování 50 0 50 VSI
Q.5.2.18 Čistění kanalizace, sklenářské práce, malby 92 0 92 VSI
Q.5.2.19 Doplnění hasicích přístrojů 37 0 37 VSI
Q.5.2.20 Mytí oken společných prostor - plošinou 77 0 77 VSI
Q.5.3 Bytové hospodářství - opravy a údržba 1998 0 1998
Q.5.3.1 Běžná údržba - 578 b.j. x 1200 622 0 622 VSI
Q.5.3.2 Odstraňování sněhu - čp. 1272,1330,1331,1335 0 0 0 VSI
Q.5.3.3 Čp. 1579,1580 - GO střech včetně klempířských prvků 399 0 399 VSI
Q.5.3.4 Čp. 252 - údržba náhradního zdroje včetně výměny oleje 15 0 15 VSI
Q.5.3.5 Čp. 252,253,1330,1331,1335 reklamační závady 22 0 22 VSI
Q.5.3.6 Čp. 1335 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie 0 0 0 VSI
Q.5.3.7 Čp. 253 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie 0 0 0 VSI
Q.5.3.8 Obstaravatel poplatek čp.814 101 0 101 VSI
Q.5.3.9 Obstaravatel. poplatek čp.1271 126 0 126 VSI RK H&B REAL
Q.5.3.10 Čp. 1729 - výměna 12 oken v nebytových prostorech 137 0 137 VSI
Q.5.3.11 Údržba bytového fondu - 173 b.j. x 1200 Kč 198 0 198 VSI
Q.5.3.12 Čp. 814 - nátěr střešních oken 10 0 10 VSI
Q.5.3.13 Shoz sněhu čp.464-467,1701,1126,2082,2083 0 0 0 VSI
Q.5.3.14 Nátěr střešních oken (464) 9 0 9 VSI
Q.5.3.15 Čp.1 701 - oprava omítky 15 0 15 VSI
Q.5.3.16 Zprovoznění obytného souboru Rokytnice 0 0 0 VSI
Q.5.3.17 Údržba bytového fondu - 36 b.j. x 1200 Kč - Poschla 43 0 43 VSI
Q.5.3.18 Zprovoznění domu Poschla čp. 2004 0 0 0 VSI
Q.5.3.19 Údržba bytového fondu 70 b.j. x 1200 Kč - čp. 1271 84 0 84 VSI
Q.5.3.20 Odstranění závad po revizích 169 0 169 VSI
Q.5.3.21 Oprava klempířských prvků, střechy, žlaby čp. 1271 49 0 49 VSI
Q.5.3.22 Oprava upevnění skl. stěny na pavlačích včetně omítek 0 0 0 VSI
Q.5.3.23 Nátěr rámů a zatmelení skel pavlačí 0 0 0 VSI
Q.5.3.24 Odstranění sněhu čp.1271 0 0 0 VSI
Q.5.3.25 Osazení madel na pavlačích čp.1271 0 0 0 VSI
Q.5.3.26 Poplatky za výpis z katastru nemovitostí - privatizace 0 0 0 VSI
Q.5.3.27 Náhrady nájemníkům za škody 0 0 0 VSI
Q.5.3.28 Ostatní opravy bytových domů 0 0 0 VSI
Q.6.1 Nebytové hospodářství - náklady 9067 0 9067
Q.6.1.1 Náklady na platy zaměstnanců 813 0 813 VSI
Q.6.1.2 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 VSI
Q.6.1.3 Zákonné pojistné a FKSP 304 0 304 VSI
Q.6.1.4 Náklady nebytového hospodářství 1128 0 1128 VSI
Q.6.1.5 Odvoz odpadu 232 0 232 VSI
Q.6.1.6 Odpisy 1966 0 1966 VSI
Q.6.1.7 Platy zaměstnanců - nebytové hospodářství 2336 0 2336 VSI
Q.6.1.8 Ostatní osobní výdaje 77 0 77 VSI
Q.6.1.9 Zákonné pojištění a FKSP - nebytové hospodářství 902 0 902 VSI
Q.6.1.10 Náklady nebytové hospodářství 1069 0 1069 VSI
Q.6.1.11 Odvoz odpadu 85 0 85 VSI
Q.6.1.12 Odstranění sněhu ze střech, klempířské prvky 0 0 0 VSI
Q.6.1.13 Čistění prosklených plášťů budov 35 0 35 VSI
Q.6.1.14 Neobsazené prostory 120 0 120 VSI
Q.6.3 Čp. 1 114 0 114
Q.6.3.1 Čp. 1 - energie 114 0 114 VSI
Q.6.4 Čp. 31 214 0 214
Q.6.4.1 Čp. 31 - energie 187 0 187 VSI
Q.6.4.2 Čp. 31 - klempířské opravy okapových žlabů a svodů 26 0 26 VSI
Q.6.5 Čp. 53 84 0 84
Q.6.5.1 Čp. 53 - oprava elektroinstalace, osvětlení chodby I. PP 30 0 30 VSI
Q.6.5.2 Čp. 53 - malování společných prostor 54 0 54 VSI
Q.6.6 Čp. 61 38 0 38
Q.6.6.1 Čp. 61 - oprava rampy, zábradlí a výroba branky 38 0 38 VSI
Q.6.7 Čp. 341 0 0 0
Q.6.7.1 Čp. 341 - oprava elektroinstalace 0 0 0 VSI
Q.6.8 Čp. 413 2020 0 2020
Q.6.8.1 Čp. 413 - oprava střechy 397 0 397 VSI
Q.6.8.2 Čp. 413 - výměna bojlerů 15 0 15 VSI
Q.6.8.3 Čp. 413 - oprava vjezdu 31 0 31 VSI
Q.6.8.4 Čp. 413 - oprava odpadů 45 0 45 VSI
Q.6.8.5 Čp. 413 - malování po zatečení 88 0 88 VSI
Q.6.8.6 Čp. 413 - oprav copylitu a zasklení 30 0 30 VSI
Q.6.8.7 Čp. 413 - oprava rampy 23 0 23 VSI
Q.6.8.8 Čp. 413 - oprava elektroinstalace po revizi 40 0 40 VSI
Q.6.8.9 Odstraňování sněhu ze střech čp. 413, 1080 0 0 0 VSI
Q.6.8.10 Úklid čp. 413,303,1080 1351 0 1351 VSI
Q.6.9 Čp. 1056 244 0 244
Q.6.9.1 Čp. 1056 - nátěr schodišť 80 0 80 VSI
Q.6.9.2 Čp. 1056 - oprava střechy 89 0 89 VSI
Q.6.9.3 Čp. 1056 - oprava regulace topení 75 0 75 VSI
Q.6.10 Čp. 1080 729 0 729
Q.6.10.1 Čp. 1080 - stavební a údržbářské práce 679 0 679 VSI
Q.6.10.2 Čp. 1080 - oprava v obřadní síni 50 0 50 VSI
Q.6.11 Čp. 1137 11 0 11
Q.6.11.1 Čp. 1137 - malování společných prostor 11 0 11 VSI
Q.6.12 Čp. 1356 206 0 206
Q.6.12.1 Čp. 1356 - úklid 178 0 178 VSI
Q.6.12.2 Čp. 1356 - energetický audit 0 0 0 VSI
Q.6.12.3 Čp. 1356 - servis a opravy potoka na náměstí 28 0 28 VSI
Q.6.13 Čp. 1484 2272 0 2272
Q.6.13.1 Čp. 1484 - opravy sádrokartonových příček a dveří 12 0 12 VSI
Q.6.13.2 Čp. 1484 - požární zpráva, protipožární opatření 38 0 38 VSI
Q.6.13.3 Čp. 1484 - pohledávky 45 0 45 VSI
Q.6.13.4 Čp. 1484 - vystěhování dlužníků 91 0 91 VSI
Q.6.13.5 Čp. 1484 - výtápění neobsazených ploch 94 0 94 VSI
Q.6.13.6 Čp. 1484 - obstaravatelský poplatek 353 0 353 VSI
Q.6.13.7 Čp. 1484 - oprava rozvaděčů pro odsávání bytů 44 0 44 VSI
Q.6.13.8 Čp. 1484 - odstranění závad z revizní zprávy 940 0 940 VSI
Q.6.13.9 Čp. 1484 - repase kotle 260 KW 32 0 32 VSI
Q.6.13.10 Čp. 1484 - výměna expanzních nádob TS 50 0 50 VSI
Q.6.13.11 Čp. 1484 - kontrola a údržba dieselagregátu 15 0 15 VSI
Q.6.13.12 Čp. 1484 - oprava střechy nad hlavním vstupem 94 0 94 VSI
Q.6.13.13 Čp. 1484 - oprava a údržba výtahu 43 0 43 VSI
Q.6.13.14 Čp. 1484 - oprava kotle a topného systému 49 0 49 VSI
Q.6.13.15 Čp. 1484 - instalatérské práce 47 0 47 VSI
Q.6.13.16 Čp. 1484 - revize a odstranění závad 55 0 55 VSI
Q.6.13.17 Čp. 1484 - ostatní opravy 81 0 81 VSI
Q.6.13.18 Čp. 1484 - oprava bytů 141 0 141 VSI
Q.6.13.19 Čp. 1484 - běžné opravy ochozů 10 0 10 VSI
Q.6.13.20 Čp. 1484 - dezinsekce 21 0 21 VSI
Q.6.13.21 Čp. 1484 - úklid okolo kontejnerů 16 0 16 VSI
Q.6.14 Čp. 1658 22 0 22
Q.6.14.1 Čp. 1658 - Žebračka oprava hlavního uzávěru vody 22 0 22 VSI
Q.6.15 Čp. 1864 534 0 534
Q.6.15.1 Čp. 1864 - oprava kanalizace 30 0 30 VSI
Q.6.15.2 Čp. 1864 - oprava napojení lapolu 46 0 46 VSI
Q.6.15.3 Čp. 1864 - oprava oplocení 55 0 55 VSI
Q.6.15.4 Čp. 1864 - venkovní mobiliář 25 0 25 VSI
Q.6.15.5 Čp. 1864 - oprava WC v budově školky 300 0 300 VSI
Q.6.15.6 Čp. 1864 - výměna bojleru 15 0 15 VSI
Q.6.15.7 Čp. 1864 - výměna ventilů na rozvodů teplé vody 43 0 43 VSI
Q.6.15.8 Čp. 1864 - oprava odsávání kuchyně 20 0 20 VSI
A.5 Prevence a bezpečnost P 19315 0 19315
C.4.1 Dozor přechodu u škol 134 0 134
C.4.1.1 Dozor přechodu u škol 132 0 132 OŠaK OŠaK
C.4.1.2 Dozor přechody: vesty a terče 2 0 2 OŠaK OŠaK
G.2.13 Světelná křižovatka u Růžičků 70 0 70
G.2.13.1 Světelná křižovatka u Růžičků 70 0 70 OŽP
G.3.2 Provoz a údržba veřejného osvětlení 6754 0 6754
G.3.2.1 Provoz a údržba veřejného osvětlení 6754 0 6754 OŽP TSM s.r.o.
J.1.1 Osobní náklady Městské policie 10609 0 10609
J.1.1.1 MP - Platy zaměstnanců 7834 0 7834 MP
J.1.1.2 Sociální zabezpečení 2037 0 2037 MP
J.1.1.3 Zdravotní pojištění 705 0 705 MP
J.1.1.4 Pojistné na úrazové pojištění 33 0 33 MP
J.2.1 Ostatní provozní náklady Městské policie 1238 0 1238
J.2.1.1 Ostatní provozní náklady Městské policie 1238 0 1238 MP
J.3.1 Obnova radiového systému I. fáze 210 0 210
J.3.1.1 Obnova radiového systému I. fáze 210 0 210 MP OŠaK
J.3.2 Obnova kamerového systému 300 0 300
J.3.2.1 Obnova kamerového systému 300 0 300 MP OŠaK
B. HOSPODÁRNOST A FINANCOVÁNÍ AKTIVIT 27687 0 27687
B.1 Zodpovědné financování a financování z různých zdrojů P 24294 0 24294
A.4.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků) 30 0 30
A.4.1.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků) 30 0 30 OF
A.4.2 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků) 3000 0 3000
A.4.2.1 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků) 3000 0 3000 OF
A.5.3 Účelové rozpočtové rezervy na projekty 19090 0 19090
A.5.3.1 Projekt IOP - regenerace území, projektová dokumentace 600 0 600 OF
A.5.3.2 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - projekt ROP 1500 0 1500 OF
A.5.3.3 Stavební úpravy kina Vatra - v čp. 1080 3000 0 3000 OF
A.5.3.4 Podpora výstavby infrastruktury pro rodinné domy 150 0 150 OF
A.5.3.5 Regenerace sídliště Sychrov 4. etapa 3850 0 3850 OF
A.5.3.6 Regenerace sídliště Rokytnice 2. etapa 3850 0 3850 OF
A.5.3.7 Studie a PD zaměřené na programy EU 100 0 100 OF
A.5.3.8 Náklady na účast a podklady k přihláškám do soutěží 40 0 40 OF
A.5.3.9 Projekt dopravní obslužnosti 6000 0 6000 OF
C.1.8 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti 429 0 429
C.1.8.1 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti 429 0 429 OŠaK
C.13.4 Dotace SPKP Vsetín, o.p.s. 1745 0 1745
C.13.4.1 Dotace SPKP Vsetín, o.p.s. 1745 0 1745 OŠaK SPKP
B.2 Účelné hospodaření s prostředky a majetkem města P 3393 0 3393
A.1.1 Pojištění majetku města 1155 0 1155
A.1.1.1 Pojištění lesy 55 0 55 OF
A.1.1.2 Pojištění světelná křižovatka u Růžičků 18 0 18 OF
A.1.1.3 Pojištění vysílače TV 32 0 32 OF
A.1.1.4 Pojištění - bytový fond 270 0 270 OF
A.1.1.5 Pojištění - budovy 680 0 680 OF
A.1.1.6 Pojištění - Metropolitní síť 100 0 100 OF
C.4.3 Optimalizace solárních kolektorů - ZŠ 38 0 38
C.4.3.1 Optimalizace solárních kolektorů 38 0 38 OŠaK OŠaK
C.8.4 Kogenerační jednotka městské lázně - dokončení 2200 0 2200
C.8.4.1 Kogenerační jednotka městské lázně - dokončení 2200 0 2200 OŠaK
C. INTERNÍ PROCESY 24962 0 24962
C.1 Promyšlená příprava a realizace investičních akcí P 14950 0 14950
D.6.1 PD rekonstrukce Strmá čp. 26, 34 0 0 0
D.6.1.1 PD rekonstrukce Strmá čp. 26, 34 150 0 150 OVS VSI
D.7.1 PD stavební úpravy čp. 1080 0 0 0
D.7.1.1 PD stavební úpravy čp. 1080 246 0 246 OVS VSI
D.7.2 Čp. 1080 - PD č. 218 včetně PD opravy zvukové techniky 213 0 213
D.7.2.1 Čp. 1080 - PD č. 218 včetně PD opravy zvukové techniky 213 0 213 OVS VSI
D.7.3 Stavební úpravy čp. 1080 - klimatizace OSA 0 0 0
D.7.3.1 Stavební úpravy čp. 1080 - klimatizace OSA 46 0 46 OVS VSI
D.8.1 Investiční rezerva 11260 0 11260
D.8.1.1 Investiční rezerva 11260 0 11260 OVS VSI
G.2.1 Vynětí pozemků z lesního fondu - Dlúhé 27 0 27
G.2.1.1 Vynětí pozemků z lesního fondu - Dlúhé 27 0 27 OŽP
G.2.8 Pozemky Českých drah 3300 0 3300
G.2.8.1 Pozemky Českých drah 3300 0 3300 OŽP VSI
G.2.9 Ostatní výkupy pod komunikacemi 100 0 100
G.2.9.1 Ostatní výkupy pod komunikacemi 100 0 100 OŽP VSI
G.2.10 Pozemky pod komunikacemi Rybníky 46 0 46
G.2.10.1 Pozemky pod komunikacemi Rybníky 46 0 46 OŽP
G.2.11 Jasenka-Kotrla pod čekárnou 4 0 4
G.2.11.1 Jasenka-Kotrla pod čekárnou 4 0 4 OŽP
C.2 Kvalitní činnost radnice, Městské policie, Technických služeb, vlastních školských, kulturních, sportovních a ostatních zařízení P 4846 0 4846
C.4.4 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč 461 0 461
C.4.4.1 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč 461 0 461 OŠaK OŠaK
I.2.2 Územně analytické podklady 1850 0 1850
I.2.2.1 Územně analytické podklady 1850 0 1850 OÚPSŘD
I.2.3 Posudky, územně plánovací podklady 100 0 100
I.2.3.1 Posudky, územně plánovací podklady 100 0 100 OÚPSŘD
I.2.4 Územně plánovací dokumentace - koncept 200 0 200
I.2.4.1 Územně plánovací dokumentace - koncept 200 0 200 OÚPSŘD
I.2.5 Projekt "Cesta k udržitelnému rozvoji" - Norské fondy 2000 0 2000
I.2.5.1 Projekt "Cesta k udržitelnému rozvoji" - Norské fondy 2000 0 2000 OÚPSŘD
K.1.2 Internet do PIAP kiosků 100 0 100
K.1.2.1 Internet do PIAP kiosků 100 0 100 OVS
K.1.3 Metropolitní síť - nájemné 30 0 30
K.1.3.1 Metropolitní síť - nájemné 30 0 30 OVS
P.2.1 Dohledový audit 70 0 70
P.2.1.1 Dohledový audit 70 0 70
P.2.2 Benchmarkingová iniciativa 35 0 35
P.2.2.1 Benchmarkingová iniciativa 35 0 35
C.3 Partnerství k realizaci záměrů, podnikání a vzdělanosti, podpora spolků a neziskových organizací P 5166 0 5166
E.7.1 ČČK - příspěvek na nájemné 39 0 39
E.7.1.1 ČČK - příspěvek na nájemné 39 0 39 OSV
E.7.2 Dotace na činnost neziskových organizací 1077 0 1077
E.7.2.1 Dotace na činnost neziskových organizací 1077 0 1077 OSV
T.1.1 Fond veřejné podpory 4050 0 4050
T.1.1.1 Projekty velkých grantů 2000 0 2000 OF SPKP
T.1.1.2 Projekty malých grantů 400 0 400 OF SPKP
T.1.1.3 Spoluúčast města na projektech 400 0 400 OF SPKP
T.1.1.4 Příspěvek na dopravu 50 0 50 OF SPKP
T.1.1.5 Podpora rozšíření činnosti neziskových organizací 500 0 500 OF SPKP
T.1.1.6 Ostatní dotace v kompetenci rady města 500 0 500 OF SPKP
T.1.1.7 700. výročí Vsetína 200 0 200 OF SPKP
D. UČENÍ SE A RŮST 380 0 380
D.1 Posilování prostředí spolupráce, důvěry a zodpovědnosti P 305 0 305
A.1.3 Členské příspěvky 305 0 305
A.1.3.1 Svaz měst a obcí 57 0 57 OF
A.1.3.2 Národní síť zdravých měst 43 0 43 OF
A.1.3.3 Sdružení hasičů ČMaS 2 0 2 OF
A.1.3.4 Asociace mediátorů 1 0 1 OF
A.1.3.5 Sdružení měst a obcí Východní Moravy 43 0 43 OF
A.1.3.6 Členský příspěvek - DSO Mikroregion Vsetínsko 59 0 59 OF
A.1.3.7 Členský příspěvek - Valašsko-Horní Vsacko 100 0 100 OF
D.2 Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového řízení P 75 0 75
C.13.6 MA 21 - program MŽP 75 0 75
C.13.6.1 MA 21 - program MŽP 75 0 75 OŠaK
D.3 Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádění nových metod a efektivních technologií P 0 0 0