Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Ústí nad Labem

Strategické dokumentyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 2021 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
7. Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2023-2026 2023 2026
Akční plán strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021 2018 2021
Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021-2031 2021 2031
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem do roku 2030 2020 2030
Koncepce statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu 2016-2019 2016 2019
Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem 2017-2026 2017 2026
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (2020) 2020 --
Strategický rámec MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem (2019) 2019 --
Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem 2016-2020 2016 2020
Strategie regenerace brownfieldů (2010) 2011 --
SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Ústí nad Labem (2019) 2019 --
Dokumentů: 11

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem (2023) 2023 --
Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem (2012) 2012 --
Územní plán Ústí nad Labem (2011) 2011 --
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 15