Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Ústí nad Labem

Strategické dokumenty
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.eobnovitelné zdroje energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.Informační a komunikační technologie
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VII.Zaměstnanost a trh práce
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
IX.Sociální služby
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
X.Rodinná politika
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.bvodní doprava
XI.cželezniční doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.bnakládání s odpady
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.fbiodiverzita
XIII.Zdravotnictví
XIV.Cestovní ruch
XIV.ainfrastruktura cestovního ruchu
XIV.bslužby cestovního ruchu
XIV.cpropagace a marketing cestovního ruchu
XV.Kultura
XVI.Bydlení
XVI.abytový fond
XVI.ddostupné bydlení
XVI.ebytová výstavba
XVII.Veřejná správa
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.afinance a finanční trhy
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění