Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
""Vize""
1 ""Strategický cíl""
1.1 ""Specifický cíl""

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 2021-2030

GesceSpolugesceSpolupráce
Nestátní neziskové organizace jako stabilní a silný partner veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti
Zlepšení společenského klimatu pro činnost NNO
Posílení porozumění roli neziskového sektoru
Posílení informovanosti o přínosech projektů a činností NNO, které jsou financované ze státního rozpočtu
Podpora propojování formálního a neformálního vzdělávání a aktivního zapojení neziskového sektoru do vzdělávacích procesů a osvěty
Podpora efektivního partnerství a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru
Posílení participace neziskového sektoru na tvorbě veřejných politik a jejího pravidelného vyhodnocování
Posílení postavení a úlohy střechy a sítí NNO v zajišťování partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem
Zajištění a udržení vhodných podmínek pro existenci a činnost NNO
Podpora rozvoje soukromého dárcovství
Podpora rozvoje dobrovolnictví
Zefektivnění systému financování NNO z veřejných rozpočtů
Sledování dat o poskytnutých dotacích NNO na veřejně prospěšné činnosti