Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Přehled cílů v dokumentech dle deskriptorů

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů

.. deskriptory - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ÚŘAD VLÁDY ČRNárodní program reforem České republiky 2021
3.2 Fyzická infrastruktura a zelená transformace viz dokument »

Strategický dokument

Znak ÚŘAD VLÁDY ČRNárodní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018]
Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný přístup do veřejných budov a pohyb na komunikacích. viz dokument »
Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní dopravy. viz dokument »
Zvýšit bezpečnost osob se zdravotním postižením při pohybu na komunikacích. viz dokument »
Znak ÚŘAD VLÁDY ČRKoncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015)
Prohlubování vnitřního trhu EU viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak ÚŘAD VLÁDY ČRNárodní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014]
Zajištění bezbariérového užívání budov veřejných institucí ležících na bezbariérových trasách viz dokument »
Zvýšení dostupnosti služeb pro všechny skupiny obyvatelstva viz dokument »
Zapojení občanů do systému vzdělání, pracovního procesu a volnočasových aktivit viz dokument »
Zvýšení mobility občanů viz dokument »
Zvýšení zájmu obyvatel o veřejné dění viz dokument »
Zkvalitnění bezbariérového propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci odpovídající současným a budoucím potřebám viz dokument »
Zvýšení územní mobility obyvatelstva, zejména mobility pracovních sil viz dokument »
Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu prostřednictvím zlepšování její kvality viz dokument »
Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti viz dokument »
Bezbariérové propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci, odpovídající současným a budoucím potřebám viz dokument »
Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti viz dokument »