Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
2. "Prioritní oblast"
2.1 "Cíl"
2.1.1 "Opatření"

Národní program reforem České republiky (2023)

GesceSpolugesceSpolupráce
2. Makroekonomický kontext
2.1 Cenová stabilita
2.2 Finanční stabilita
2.3 Rozpočtový rámec
3. Reformy a veřejné investice
3.1 Digitální transformace
Digitalizace veřejné správy
Digitalizace podniků
Digitální vysokokapacitní sítě
3.2 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
Udržitelná doprava
Přechod na čistší zdroje energie
Přechod na oběhové hospodářství
Biodiverzita
Reforma lesnictví a správy vodních toků
Podpora renovace obytných budov, veřejných budov, budov sloužících k podnikání a výměny zdrojů vytápění
3.3 Vzdělávání a trh práce
Vzdělávání a digitalizace
Rozvoj trhu práce a zaměstnanost
3.4 Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
Protikorupční reformy
Podpora podnikání
Veřejná správa
3.5 Výzkum, vývoj a inovace
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
Podpora výzkumu a vývoje v podnicích
3.6 Zdraví a odolnost obyvatel
3.7 Energetika - REPoweEU
Přechod na čistší zdroje energie
Snižování spotřeby energie a renovace budov a ochrana ovzduší
Snižování rizika energetické chudoby a podpora dostupného bydlení